Mida peaksid teadma reisikindlustusest Venemaale, Valgevenesse ja Ukrainasse?

1. jaanuar 20153 minut(it) lugemist

Kui reisiplaanid viivad Sind kodumaalt kaugemale, siis tasub oma sihtkohta meeles pidada ka reiskindlustuse tegemisel. IIZI kindlustusspetsialistid annavad nõu, millele reisikindlustuse tegemisel kindlasti mõtlema peaksid. Sobiva kindlustusega reisid muretult!

Reisides Venemaale, Ukrainasse või Valgevenesse, tuleb tähelepanu pöörata, et oleks valitud õige piirkond. Lisaks on oluline järgida saatkonna poolt kehtestatud viisanõudeid, seda just Valgevene ja Venemaa puhul. Kontrolli alati üle, et kindlustus kehtiks kindlasti kogu reisiperioodi (sh viisa perioodi).

Kui ma sõidan Venemaale

Venemaale sõites on oluline eristada, kas reis toimub Venemaa Euroopa ossa või kaugemale. Venemaa Euroopa osa jookseb Eesti piirist kuni Uuraliteni. Selles piirkonnas pakuvad kindlustust kõik kindlustusseltsid ja piisab kui poliisil on piirkonnaks märgitud Euroopa. Kaugemale Venemaale reisides tuleb piirkonnaks valida kogu maailm. Kui kahtled, kas sihtkoht kuulub Venemaa Euroopa ossa või kaugemale, soovitame kindluse mõttes valida kogu maailma piirkonna. Mõnel juhul võib kindlustusseltside valikus olla ka eraldi Venemaa sihtkoha märkimise võimalus, mille puhul on Venemaa kogu ulatuses kaetud. Kuna ka viimase puhul võivad kehtida erandid, soovitame enne poliisi sõlmimist kindlustusspetsialistiga nõu pidada.

Venemaa saatkonna kehtestatud erinõuded:

  • Meditsiiniabi kindlustussumma vähemalt 30 000 €
  • Kaetud peab olema kannatanu või surnukeha Eestisse repatrieerimine (summa võib kindlustusseltside lõikes erineda, kindlasti tasub see üle kontrollida)

Kui ma sõidan Ukrainasse

Ukrainasse sõites saatkonna poolt erinõudeid reisikindlustuse sõlmimisel kehtestatud ei ole. Reisikindlustuse poliisil tuleb piirkonnaks valida Euroopa. Kui kindlustusseltsil on valitava piirkonnana Ukraina eraldi välja toodud, võib ka selle valida. Sellisel juhul tuleb arvestada, et väljaspool Ukraina territooriumit kindlustuskaitse ei kehti. Kui Ukrainasse sõidetakse näiteks autoga, ei ole kaitsega kaetud riigid, mida sihtkohta jõudmiseks läbitakse. Seetõttu sobib see variant pigem siis, kui transpordina lennukit kasutatakse.

NB! Kindlasti tuleb arvestada, et sõja- või kriisipiirkonda reisides on tegemist keskmisest ohtlikuma reisiplaaniga. Rahutustest, sõjast, ülestõusust tekkinud kahju ei kuulu kindlustusjuhtumite alla. Teatud kindlustusseltsid ei paku kindlustuskaitset näiteks Krimmi piirkonda reisimisel.  

Kui ma sõidan Valgevenesse

Valgevenesse sõites on saatkonna poolne nõue, et reisikindlustuse tegemisel peab piirkonnaks olema märgitud Valgevene. Kindlustusseltse, kes antud piirkonda eraldi katet ei paku, saatkonna poolt riiki sisenemiseks ei aktsepteerita. Lennukiga reisides piisab ühest Valgevene piirkonnaga kindlustuspoliisist (ära unusta, et kaetud on ainult Valgevene territoorium). Kui reisitakse autoga ning läbitakse teisi riike või minnakse Valgevenest veel edasi, tuleb täiendavalt vormistada teine kindlustuspoliis Euroopa või Põhjamaade piirkonnaga olenevalt sellest, milliseid riike läbitakse.

Võrdle erinevate seltside pakkumisi ja osta endale sobivaim reisikindlustus siit!
Enne kindlustamist tutvu tingimustega või konsulteeri spetsialistiga numbril 16660.

IIZI Kindlustusmaakler AS on Eesti kapitalil põhinev kindlustusvahenduse ettevõte, olles samas ka esimesi internetipõhiseid kindlustusteenuse pakkujaid. Täna osutatakse kvaliteetset maakleriteenust nii väike- kui ka suurklientidele läbi personaalsete lahenduste ja internetipõhise iseteeninduskeskkonna. IIZI Kindlustusmaakler AS tegutseb turul aastast 2000 ning on tänaseks suurima maaklerina saavutanud Eestis 31% turuosa. Rahvusvaheliselt on IIZI esindatud Läti ja Soome turul. IIZI Group AS-is töötab üle 150 inimese.

Kindlustamine on iizi.