Mida teha, kui auto saab löökaugust läbi sõites kahjustada?

27. jaanuar 20233 minut(it) lugemist
Mida teha, kui auto saab löökaugust läbi sõites kahjustada?

Temperatuuri kõikumine null kraadi ümber on tekitanud hulga löökauke, mis on paras peavalu autoomanikele, kes kahjudega tegelema peavad.

Transpordiamet annab teada, et temperatuuri kõikumine null kraadi ümber on mõjunud väga halvasti teekatetele ning tekitanud löökauke ja pragusid.

“Külma ja sula pidev vaheldumine ning sellest tingitud tihedam kloriidide kasutamine kogu talve jooksul on jätnud jälje paljudele teedele,” nentis transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna juhataja Andres Piibeleht. “Nulli ümber kõikuv temperatuur on teekatete jaoks kõige hävitavam.”

Kõige hullem teede lagunemise aeg ehk märtsi lõpp ja aprilli algus on Piibelehe sõnul veel ees. “Ent meie hooldepartnerid on valmis ning teede parandamisega alustatakse niipea, kui ilm seda võimaldab.”

Kuidas riigiteel toimunud kahju eest nõue esitada?

Kui sõiduk on maanteel kahju saanud ja kahjustuse põhjuseks on teeolud, mis ei vastanud nõuetele, on liiklejal õigus esitada kahjunõue.

Hüvitamisele ei kuulu kahju, mis ei ole tekkinud riigiteel, mis on tekkinud liiklusseaduse rikkumise käigus või kui löökauk on tähistatud liikluskorraldusvahendiga.

Kui sõiduk sai kahjustada, siis palume sündmuskohal toimida järgmiselt:

  • peatuge ja parkige ohutult. Lülitage sisse ohutuled ning veenduge enda ja kaasliiklejate turvalisuses;
  • teavitage politseid numbril 112 ja maanteeinfo numbril 1247;
  • jäädvustage sündmus käepäraste vahenditega: kirjutage üles asukoht, kellaaeg, kahju tekkimise arvatav põhjus, kahju ulatus jm. Võimalusel tehke fotosid ja kirjutage üles tunnistajate kontaktid.

Transpordiametilt hüvitise taotluse blankett asub SIIN ja kogu info on kirjas SIIN.

Kui sõitsite läbi löökaugu mujal kui riigiteel?

Kui kahjujuhtum toimus kohaliku omavalitsuse hallataval teel, tuleb kahju hüvitamiseks pöörduda sinna, aga käitumisjuhised on samad: teavitage kohe politseid ja järgige nende antud juhiseid! Kindlasti jäädvustage kogu juhtum.

Löökaugu läbimisel tekkinud kahju hüvitab kaskokindlustus

Korralik löökauk kahjustab lisaks velgedele ja/või rehvidele suure tõenäosusega ka auto veermikku ja silladetaile. Löökaukude tekitatud kahjud on hüvitatavad kaskokindlustuslepingu alusel. Äärmiselt oluline on kohene kahjustuste ja toimumiskoha fikseerimine. Peale juhtunut peata koheselt auto ja kutsu võimalusel sündmuskohale politsei, kes juhtunu ning sündmuspaiga jäädvustab. Kui politseid ei ole võimalik sündmuskohale kutsuda, tuleb eelkirjeldatud toimingud teha endal.

Ei tea, mida kahju korral teha? Helista 666 0300

”Soovitame teha fotod selliselt, et nendelt on tuvastatav kahju tekitanud löökauk, selle suurus ja asukoht,” juhendab IIZI sõidukikindlustuse tootearendusjuht Kristiina Kivilaan, et oluline on fikseerida sündmuskoht ja sõiduki nähtavad vigastused. Kui täpselt ei tea, mida edasi teha või kuhu pöörduda, soovitame juhiste ning abi saamiseks helistada IIZI 24/7 Kahjuabi numbril 666 0300. ”Kui autoga ei ole võimalik enam liigelda, siis aitame vastavalt kindlustuslepingule korraldada operatiivselt ka puksiirabi, kes viib sõiduki sündmuskohalt remonditöökotta ,” lisab Kivilaan.

Kui kindlustusandja hüvitab kahju kaskokindlustuse lepingu alusel, siis teadupärast tuleb tasuda omavastutus. Küll aga saab hiljem omavastutuse osa hüvitamist nõuda tee omanikult, kuna tee omanikul tuleb tagada ohutuks liiklemiseks korras ning nõuetele vastav sõidutee. Kui kaskokindlustuse lepingut sõlmitud ei ole, tuleb esitada kahjunõue koos tõendusmaterjaliga otse teeomanikule. Kui tee omanik keeldub kahju hüvitamisest, tuleb hüvitamist nõuda kohtu kaudu.

Alati olemas

Kahju on alati ootamatu

Kui see juhtub, siis võta meiega ühendust. Anname nõu ja aitame Sind lahendusele lähemale.

Helista 666 0300 Esita kahjuteade