Mida ütleb kindlustusleping Su kodukindlustuse kohta?

1. jaanuar 20155 minut(it) lugemist

Kodukindlustus sobib teadlikule inimesele, kes hoolib oma kodust ja varast. Kindlustus on abiks vaid siis, kui tead millistele lisariskidele tasub tähelepanu pöörata või mida teha kahjujuhtumi korral. 

Kas teadsid, et kodukindlustus hüvitab mobiiltelefoni varguse?

Kodukindlustuse ühe lisariskina on võimalik kindlustada kodust vara. Vastavalt kindlustusseltsi tingimustele võib selle alla kuuluda ka kaasaskantav kodune vara. Kindlustuskaitse alla kuuluvate esemete loetelu ja väärisesemete väärtuste ulatused on seltsiti erinevad. Näiteks läheb koduse vara alla mobiiltelefon, arvuti, televiisor, fotoaparaat, ka ehted ja sporditarbed (jalgratas, golfivarustus, tennisereket, rulluisud jne).

Kindlustusseltsid võivad hüvitada ka ootamatult maha kukkunud mobiiltelefoni. Välistatud on aga kliendi hooletus ja unustamine, mis ei ole kindlustusjuhtum ning sellest tulenevat kahju selts ei hüvita. Mobiiltelefoni varguse korral tuleb kindlasti fikseerida intsident ka politseis.

Kas teadsid, et torustiku lekke korral hüvitab naaberkorteri remondikulud kindlustusselts?

Torustiku lekkimisel on abi kodukindlustusest. Tingimused on küll kindlustusseltsiti erinevad, kuid enamasti hüvitatakse torustiku purunemisega kaasnenud kahju ning olenevalt seltsist ka vigane detail.  Näiteks kui lekke tulemusena saab rikutud põrand, hüvitatakse põranda taastamisega seotud kulud.

Rahalisi riske aitab maandada tsiviilvastutuskindlustus. Kui olete valinud kodukindlustusele lisaks selle vastutuskindlustuse, hüvitab kindlustusselts toru purunemisest põhjustatud kahjud naabritele. Täpsemad tingimused ja kahjusummad on seltsiti erinevad ning enne kindlustuslepingu sõlmimist tuleb tingimustega täpsemalt tutvuda. 

Kas teadsid, millal katki läinud aken on kindlustusjuhtum?

Vastavalt poliisil valitud kaitsetele, loetakse kindlustusjuhtumiks ka loodusõnnetusest tekkinud kahjud. Näiteks tormiga kukkunud puu tõttu purunenud akna- või terrassiklaas.

Koguriskikindlustuse puhul hüvitatakse ka mänguhoos palliga katki visatud aknaklaasi vahetus. Kindlustusvõtja või tema pereliikme poolt tahtlikult tekitatud kahjud ei ole kindlustusjuhtumiks.

Tähtis on vaadata üle kehtiv kindlustusleping ja selles valitud riskid.

Kas teadsid, et kodukindlustusega kindlustatakse ka keldriboksis ja rõdul asuvat vara?

Keldriboks ja rõdu on mugavad paigad, kus oma vara hoida ja tuppa ruumi juurde tekitada. Kui oled harjunud näiteks jalgratast rõdul hoidma, siis kindlustusseltside puhul võib olla kindlustuskaitse kehtimise eelduseks kinniehitatud rõdu olemasolu. Kui on kindlustatud kodune vara, siis vastavalt seltsi tingimustele, laieneb kaitse ka rõdul ja keldriboksis olevale varale.

Kas teadsid, et abi saab ka siis kui kodus õnnetuse tagajärjel ajutiselt elada ei saa?  

Lisariskina on võimalik valida kodukindlustuse juurde ajutise elamispinna üürikulu. See tähendab, et kui kindlustusjuhtumi tagajärjel (näiteks tulekahju, veeavarii jmt) on muutunud kodu elamiskõlbmatuks, hüvitab kindlustusselts kodu taastamise ajaks üürikulud ajutisele elamiskohale. Üürikulud kaetakse poliisil märgitud limiidi ulatuses.

Kas teadsid, et kodust vara on võimalik kindlustada ka elektririkkest tekkinud kahjude vastu? 

Kodu kindlustamisel on võimalik valida koguriski pakett, mis hüvitab äkilise ja ettenägematu sündmuse tõttu kindlustatud esemele tekkinud varalise kahju. See tähendab, et tegemist on sündmuse või ettenägematu olukorraga, mida kindlustusvõtja ise ei saanud mõjutada.

Koguriski paketi alla läheb ka üle- ja alapinge poolt põhjustatud kahju. Igapäevaselt kasutavad inimesed üha rohkem erinevat tehnikat oma majapidamises, mida ootamatu voolu kõikumine võib kahjustada. Uute masinate ostmine tähendab aga märkimisväärset kulu. Muudel pakettidel ehk põhi- ja miniriski paketil ei kuulu kindlustuskaitse alla elektririke kodusele varale. Kahju korral tuleb välja selgitada, millest üle- ja alapinge tekkis ning kui selgub, et põhjustajaks on näiteks elektrifirma, tuleb esmajärjekorras hüvitada tekkinud kahju elektrifirmal.

Kas teadsid, et mõned kindlustusseltsid pakuvad lisaks ka Koduabi teenust? 

Kodukindlustusega hüvitatakse ootamatult ja ettenägematult juhtunud kahjud ning seda alles peale kahjuavalduse esitamist. Täiendav koduabi teenus on aga tasuta ööpäevaringne abikäsi ootamatute pakiliste juhtumite lahendamiseks. Kiiresti saab kõrvaldatud kahju põhjus ja lisaks remondi- ja koristustöödele abistatakse vajadusel ka kahjujuhtumi vormistamisel. 

Koduabi teenus aitab näiteks torustiku purunemise korral selle parandamise ning segaduse koristamisega, võtmete kaotuse või ukseluku rikke korral luku avamise ja vahetamisega, ukse, akna või nende klaaside purunemisel, avade sulgemise või klaaside remontimisel, tormi ja üleujutuse korral näiteks langenud puu eemaldamisel ning tuppa tunginud vee kuivatamisel jne.

Küsi IIZI Kindlustusmaaklerit võrdlevaid kodukindlustuse pakkumisi. 

Kirjuta kodu@iizi.ee või helista 16660.
Pakkumisi on võimalik võrrelda ka meie veebilehel. Võrdle siin >> 

Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvu kindlasti kodukindlustuse tingimustega või pea nõu mõne meie spetsialistiga numbril 16660.

IIZI Kindlustusmaakler AS on Eesti kapitalil põhinev kindlustusvahenduse ettevõte, olles samas ka esimesi internetipõhiseid kindlustusteenuse pakkujaid. Täna osutatakse kvaliteetset maakleriteenust nii väike- kui ka suurklientidele läbi personaalsete lahenduste ja internetipõhise iseteeninduskeskkonna. IIZI Kindlustusmaakler AS tegutseb turul aastast 2000 ning on tänaseks suurima maaklerina saavutanud Eestis 20 protsendilise turuosa. Rahvusvaheliselt ollakse esindatud Läti ja Soome turul. IIZI Group ASis töötab üle 150-ne inimese.

Kindlustamine on iizi. 

Kui soovid püsida kindlustusturul toimuvaga kursis, Nupp_Liitun-Uudiskirjaga
siis suurepärane võimalus selleks on IIZI uudiskiri.