Mille eest ja kui palju teeb trahvi munitsipaalpolitsei?

7. märts 20232 minut(it) lugemist
Mille eest ja kui palju teeb trahvi munitsipaalpolitsei?

Kuhu võib parkida ja kuhu mitte ning millise rikkumise eest tuleb munitsipaalpolitseile trahvi tasuda?

Tallinna munitsipaalpolitsei (mupo) kipub väga hooga trahvima haljasalal parkijaid, aga näiteks ristmikele liiga lähedal parkijad või muudmoodi rikkujad jäävad justkui tähelepanuta, kurdavad Autolehe lugejad. Allpool toodud statistika seda siiski ei kinnita, pigem vastupidi.

Autogeenius uuris järele, millised on üldse mupo haldusalasse kuuluvad teemad ning mil moel trahvimine käib. Kellele tuleks helistada, kui näed valesti parkijat või muud rikkumist? Vastuseid ja statistikanumbreid jagab mupo pressiesindaja Meeli Hunt.

Kui kodanik näeb rikkumist, siis millistel juhtudel tuleks kutsuda mupo ja millal politsei?

Rikkumise märkamisel võib kodanik kohale kutsuda nii mupo kui ka politsei – mõlemal korrakaitseüksusel on pädevus menetleda parkimisnõuete rikkumist.

Mille eest on mupol õigus trahvi teha?

Mupo tegeleb parkimisnõuete rikkumisega (mitte segamini ajada Ühisteenustega, mis tegeleb parkimise eest tasumata jätnud sõidukiomanikega!).

Kui palju eelmisel aastal selliseid trahve tehti ja mille eest kõige rohkem?

2022. aastal alustati 30 360 menetlust liiklusseaduse alusel. Aasta jooksul määrati trahve üldsummas 759 992 eurot, sellest liiklusseaduse alusel 607 120 ­eurot.

Parkimisrikkumistest domineerisid parkimine:

  • osaliselt või täielikult kõnniteel (6108 otsust);
  • kohas, kus liikluskorraldus­vahend seda keelab (16 753);
  • ülekäigurajal, jalgrattatee või jalgratta- ja jalgtee sõiduteega lõikumise kohal või lähemal kui viis meetrit enne neid kohti; kahesuunalise tee vasakul poolel peatudes, aga lähemal kui viis meetrit pärast neid kohti; ning jalgrattarajal (1326);
  • haljasalal ilma selle omaniku või valdaja loata (4469);
  • teekattele märgitud parkimiskohtade kõrval (2196).

Tavapärase hoiatustrahvi suurus on 20 eurot, aga juhul, kui sõiduk takistab liiklust väga palju või kujutab endast liiklusele või inimestele ohtu, on trahvisumma 40 eurot.

Teemad