Millised on ettevõtete peamised äririskid 2024. aastal?

26. jaanuar 20242 minut(it) lugemist

Allianz’i iga-aastase uuringu kohaselt on küberrisk käesoleva aasta suurim ülemaailmne äririsk.

Allianz viib igal aastal läbi uuringu, et välja selgitada ettevõtete peamised äririskid. Uuringust selgub, et suurimad mured on digitaliseerumine, kliimamuutused ja ebakindel geopoliitiline olukord. Küberrisk on selle aasta suurim ülemaailmne äririsk ja võrreldes möödunud aastaga on TOP10-st välja langenud pandeemia ja energiakriisi risk.

Värske uuringu järgi seisavad ettevõtted üle maailma silmitsi oluliste riskidega: digitaliseerimine, kliimamuutused ja ebakindel geopoliitiline olukord. Nende riskide hulka kuuluvad juba praegu äärmuslikud ilmastikunähtused, lunavararünnakud ja piirkondlikud konfliktid, mis panevad proovile tarneahelate ja ärimudelite vastupidavuse.

2024. aasta TOP10 globaalset äririski:

  1. Küberriskid 36% → (2023: 1, 34%), nt: küberrünnakud, IT-võrgu ja -teenuste katkestused, pahavara / lunavara, andmelekked, trahvid
  2. Äritegevuse katkemine 31% → (2023: 2, 34%), nt: tarneahela tõrked
  3. Looduskatastroofid 26% ↑ (2023: 6, 19%), nt torm, üleujutus, maavärin, metsatulekahju, muud ekstreemsed ilmastikuolud
  4. Õiguse ja regulatsioonide muutumine 19% ↑ (2023: 5, 19%), nt: tariifid, majanduslikud sanktsioonid, protektsionism, Euroala lagunemine
  5. Makromajanduslikud arengud 19% ↓ (2023: 3, 25%), nt: inflatsioon, deflatsioon, rahanduspoliitikad, eelarveprogrammid
  6. Tuli ja plahvatus, 19% ↑ (2023: 9, 14%)
  7. Kliimamuutused 18% → (2023: 7, 17%), nt: globaalsest soojenemisest tulenevad füüsilised, operatsiooni- ja finantsriskid
  8. Poliitiline risk ja vägivald 14% ↑ (2023: 10, 13%), nt: poliitiline ebastabiilsus, sõda, terrorism, riigipööre, tsiviilrahutused, streigid, mässud, rüüstamine
  9. Turu arengud 13% ↑ (uus risk tabelis), nt: tihenenud konkurents / uued turule sisenejad, ühinemised ja omandamised, turu seisak, turu kõikumine
  10.  Oskustöötajate puudus 12% ↓ (2023: 8, 14%)

2024. aasta andmete kogumiseks kaasati 3069 riskijuhtimise eksperti 92 riigist ja 24 sektorist (44% suured, 26% keskmised, 30% väikesed ettevõtted). Iga vastaja nimetas kolm olulisemat äririski.