Mis toimub kindlustusturul?

7. oktoober 20204 minut(it) lugemist
IIZI finantsjuht mis toimub kindlustusturul

2020. aasta jääb meelde erilise aastana, mil koroonakriis maailma pahupidi keeras. Mis on toimunud aga kindlustusturul, mida teevad hinnad, millist kindlustust eelistatakse ning mida prognoosime tulevikuks. Kommentaare jagab IIZI finantsjuht Kaido Kepp.

Liikluskindlustuse hinnad languses

Kindlustuslepinguga sõidukeid on 2020. aasta juuni seisuga 790 972, mis on 3% enam kui mullu (LKF). Kuigi sõidukite arv on kasvanud, suunas turul suurenenud hinnakonkurents, mida soodustas ka lumetu ja pehme talv, kohustusliku liikluskindlustuse hinnad alla juba 2019. aastal ning hindade langemine on jätkunud tänaseni. Kui möödunud aastal turul tervikuna kahjujuhtumite arv tõusis, siis 2020. aasta esimeses pooles oli liiklussagedus väiksem ja toimus ka vähem õnnetusi ning LKF-i andmetel langes 2020. aastal ka keskmise kahju suurus 85 € võrra. „IIZI aastaste lepingute hinnad on seni kukkunud 9% ning hinnad on täna jõudnud tagasi 2017. aasta tasemele, mis tähendab, et täna tuleb IIZI klientidel aastase liikluskindlustuse eest keskmiselt välja käia ca 65 €,“ kommenteerib IIZI finantsjuht Kaido Kepp. Finantsjuhi sõnul on tulevikku keeruline prognoosida, kuid kindlasti mängib hindade edasisel muutusel rolli suvel oluliselt elavnenud liiklus ning kohe saabuv talv.

Liikluskindlustuse keskmised maksed

Kasko puhul eelistatakse laiemat kindlustuskaitset

Vabatahtliku sõidukikindlustuse keskmised aastamaksed on olnud pisut stabiilsemad. IIZI klientide statistika alusel on 2020. aasta kasko kindlustuspäeva hinnaks keskmiselt 1,15 €, mis on vähem kui kiiruga tanklast võetud kohv. Hind on üks osa kindlustusest ning uutes lahendustes suuname tähelepanu hinnapõhisest ostuotsusest pigem sisule, mis hinna taha jääb. Oleme nii ka suunanäitaja kindlustusandjatele.

„2019. aasta suvest pakume turul selgelt erinevat kaskolahendust, mis annab võimalikult laia kaitse, olles seejuures mõistlikult hinnastatud. IIZI klientide puhul näeme, et järjest enam eelistatakse laiemat kindlustuskaitset,“ lisab Kepp. 2020. aasta esimeses pooles valis IIZI veebilehel 36% kõigist kaskokindlustuse sõlminutest just laiema kindlustuskaitse.

Reisikindlustus: koroonakaitse valis 40% kõigist kindlustajatest

2020. aasta lõi nii reisijate kui turismi- ja reisikindlustuse valdkonnas tegutsejate senised plaanid ootamatult sassi ning tõi kaasa ajaloo suurimad kahjud. Reageerisime kiiresti ning pakkusime klientidele uuenevat infot kindlustusvõimaluste kohta reaalajas, sest olukord turul muutus iga päev. Lisaks tekitasime reisikindlustuslahenduse, mis tagas sel hetkel võimaliku parima kindlustuskaitse. Kevadel valis uue lahenduse 40% kõigist kindlustuse sõlminutest ning tänu IIZI soovituse järgimisele hüvitati meie klientidele ka tekkinud kahjud. Nüüd, kui koroonaviiruse teine laine hoogu kogub, pakume IIZI veebilehel uut lahendust, mis kindlustamist oluliselt lihtsustab ning tagab meditsiiniabi kindlustuskaitse ka Covid-19 haigestumisel. Uue lahenduse valiku on teinud iga teine kindlustaja.

Kui selles keerulises olukorras midagi positiivset leida, siis tuleks esile tõsta just inimeste teadlikkuse tõusu kindlustuskaitse ulatusest ning arusaama, et hind on vaid üks kriteerium kindlustuse valikul. IIZI finantsjuhi sõnul on reisimise lähitulevik veel ebaselge ning kindlustusmaakler peab olema kursis pidevalt muutuva olukorraga. Kui kindlustusandjad pakuvad laiemat kindlustuskaitset, peame olema valmis, et see võib tõsta ka kindlustusmakseid.

Pikem kodukindlustusleping ja madalam makse

„Kodukindlustuses näeme, et sõlmitakse üha pikemaid lepinguid,“ nendib Kepp. Ühest küljest tagab mitmeaastane poliis katkematu kindlustunde ja mugavuse ning pikema perioodiga lepingute puhul on ka kindlustusmakse üldiselt madalam. Pikema lepingu puhul soovitame valida laiema kindlustuskaitse, et see oleks piisav ka mõne aasta möödudes. Teisest küljest tasub aga aeg-ajalt oma kindlustusvajadusele mõelda ning end kindlustusmaakleri abiga kursis hoida kindlustusturul pakutavate võimaluste osas, olenemata sellest, et poliis on mitmeaastane.

IIZI klientide näitel maksab päev kodukindlustust keskmiselt 0,42 €, mis on viimastel aastatel sama taset hoidnud. Paraku näeme, et olulised kindlustuskaitsed jäetakse valimata või ei ole kindlustussummad piisavad. IIZI spetsialistid soovitavad valida laiema kindlustuskattega koguriskikindlustuse, mida pea 80% kodukindlustajatest ka teeb. Sageli kindlustatakse küll kodu, kuid näiteks koduse vara või vastutuskindlustuse lisakaitsed jäetakse tähelepanuta. Näiteks jätab pakettkindlustuse valiku puhul ca 90% oma mööbli, tehnika, riided või keldris oleva jalgratta kindlustuseta. Isegi kui korter või maja on kindlustatud koguriski põhimõttel, jätavad osad kliendid kodus oleva vara kindlustamata või valivad ebapiisava summa.