Mitu kilomeetrit Eesti autod 2023. aastal sõitsid ja millistel teedel enim?

26. juuni 20241 minut(it) lugemist
Mitu kilomeetrit Eesti autod 2023. aastal sõitsid ja millistel teedel enim?

Transpordiameti uuringust selgub, kui suur on koormus Eesti põhimaanteedel ja kui palju kõrvalteedel.

Transpordiamet hindab igal aastal Eesti sõidukipargi läbisõitude mahtu ning see on aasta-aastalt suurenenud. Eelmisel aastal oli läbisõitude maht 11,9 miljardit kilomeetrit, mis on 2,4% enam kui 2022. aastal, mil Eesti teedel läbiti kokku 11,6 miljardit kilomeetrit.

Viimaste aastate jooksul on läbisõit Eesti maanteedel olnud stabiilselt kasvav, vaid 2020. aastal läbisõit vähenes. Kogu Eesti läbisõidust 54% tehti 2023. aastal riigiteedel ning 46% läbisõidust moodustasid kohalikud maanteed ja tänavad.

Eelmisel aastal suurenes läbisõit peaaegu kõigil põhimaanteedel, kuid suurim kasv oli Tallinna ringteel, 7,3%. Kõrge kasvuga oli ka Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla tee, kus läbisõit kasvas 5,6%. Ainsana põhimaanteedest langes läbisõit Tallinna–Paldiski teel, langus oli 0,8%.

Oluliselt rohkem kui varasematel aastatel, kasvas 2023. aastal kõrvalteede läbisõit, ulatudes kokku 1,6 miljardi kilomeetrini, mis on 6,6% rohkem kui 2022. aastal. Samuti kasvas läbisõit tugimaanteedel, moodustades kokku 1,4 miljonit kilomeetrit, mis on võrreldes aasta varasemaga 3% rohkem.

Enamik läbisõitudest – 72,3% jääb sõiduautode arvele, teine suure läbisõiduga sõidukite liik on veoautod (13,8%) ning kõige väiksema osa läbisõidust moodustavad bussid ja mootorrattad (kokku 2,5%).

Kogu uuringuga saab tutvuda SIIN.

Iga neljas valib IIZI

Iga neljas valib IIZI!

Neljandik Eesti sõidukitest usaldab meid kindlustamisel. Sõidame!

Osta liikluskindlustus