Mullu üle 230 streigi: autovedajad meeleavaldajate küüsis

9. aprill 20243 minut(it) lugemist
Mullu üle 230 streigi: autovedajad meeleavaldajate küüsis

2023. aastal raputas Euroopat üle 230 streigi. Millega peab autovedaja arvestama ja kes vastutab kahjustunud kauba eest?

Poola transpordiettevõtjate streik Ukraina piiril, 100 000 töötajaga Soome ajaloo suurim transpordisektori streik, meeleavaldused Prantsusmaal ja Belgias on vaid mõned näited möödunud aasta streigilainest. 2023. aastal raputas Euroopat üle 230 streigi. Millega peab vedaja arvestama ja kes vastutab kahjustunud kauba eest?

Streigid tekitavad logistikasektoris ebastabiilsust, pingeid ja muret vedajatele, sest sageli jäävad nad hinnalise kaubaga protestijate küüsi. IIZI vedaja vastutuskindlustuse spetsialisti Raido Türneri sõnul on paraku tulnud ette juhtumeid, kus kaup on meeleavaldajate poolt haakelt maha tõmmatud ja hävitatud, rääkimata kauba viibimisest.

Vastutus veereb vedajale. Miks CMR-kindlustusest ei piisa?

Türner toob välja, et rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsioon (CMR) artikkel 17 lõige 2 sätestab vedaja vastutuse järgnevalt:

“Vedaja vabaneb vastutusest, kui kauba kaotsiminek, vigastamine või kohaletoimetamisega viivitamine toimus nõude esitaja ebaõige tegevuse või hooletuse tõttu; nõude esitaja poolt antud juhiste tagajärjel, mida ei olnud ajendanud vedaja ebaõige tegevus või hooletus; kaubale omasest defektist või asjaoludest, millest vedaja ei võinud hoiduda ja mille tagajärgi ta ei suutnud vältida.”

Oluline on tähelepanu pöörata artikli osale, mis sätestab, et artikkel 17 lõige 2 vabastab vedaja vastutusest, kui vedaja ei saanud olukorrast hoiduda või neid tagajärgi vältida.  Samas konventsioonis (artikkel 18 lg 1) on välja toodud, et kauba kaotsimineku, vigastamise ja viivitamise tõendamise eest vastutab vedaja.

„Kui 50-60 aastat tagasi oli veel vaieldav, et info ei liikunud, sest puudusid tänapäevased tehnilised vahendid, mistõttu ei olnud vedajal võimalik ette teada, et planeeritud marsruudil toimub streik ning kaup võib olla ohus, siis täna on olud kindlasti teised,“ arutleb Türner.  Vedajal on äärmiselt keeruline tõendada, et ta ei saanud meeleavaldusest hoiduda või seda vältida, rääkimata võimalikest streigi tagajärgedest. See viitab sellele, et vastutus lasub peamiselt vedaja õlgadel ning on keeruline näha, kuidas vedaja suudaks vastupidist tõendada.

Raido Türner

Veosekindlustusest võib turbulentses Euroopas abi olla

Transporditavate kaupade kaitseks saab sõlmida veosekindlustuse, mis põhineb Londoni Kindlustusandjate Instituudi poolt väljatöötatud ICC tingimustel. Saab valida kolme erineva kindlustuskatte vahel, millest levinuimad on ICC(A) klauslid. See hõlmab kõiki vedamise, peale- ja mahalaadimise ajal toimunud kahjusid, mida ei ole eraldi tingimustes välistatud. Kindlustatud on näiteks liiklusõnnetused, laevahukk, vargus ja röövimine.

Antud kontekstis on oluline rõhutada võimalikke veosekindlustuse lisakaitseid, mida vedaja vastutuskindlustus ei kata. Näiteks on võimalik ühe lisakaitsena sõja ja streigi klauslid kindlustuslepingule lisada. Loomulikult kajastub lisakaitse ka kindlustusmakses, kuid vaadates tänast turbulentset Euroopat, võib see halvimast päästa.

Sageli võtavad ettevõtjad lisakulude vältimiseks riske ja eeldavad, et sellised sündmused neid ei puuduta. „Meie selge soovitus on neid kaaluda, sest laias laastus võib lisakaitse hind reaalse kahju kõrval kommiraha olla,“ rahustab Türner.