Nakatud reisil koroonasse? Reisikindlustus vaktsiinipassi ei nõua

18. veebruar 20232 minut(it) lugemist
Nakatud reisil koroonasse? Reisikindlustus vaktsiinipassi ei nõua

Kui inimene haigestub reisil olles koroonasse, siis kuidas on abiks reisikindlustus ja kas viimase osas on vaktsiinipass nõutav?

Kui oled koroonaviiruse vastu vaktsineerimata ja haigestud reisil olles, siis reisikindlustuse osas muretsema ei pea, sest ravikulud on kaetud sellegipoolest. Küll aga erineb koroonaviiruse puhul summa, mille ulatuses reisikindlustus kulud katab.

IIZI isikukindlustuse vanemspetsialist Moonika Kaste kinnitab, et seltsid ei küsi ühegi kaitse korral infot vaktsineerimise kohta, kuid seltsidel võivad olla erinevad piirangud kaitsete ulatuse osas. Näiteks BTA hüvitab muidu meditsiiniabikulud 150 000€ ulatuses, aga Covidi korral 40 000€ ulatuses.

“Seesam reisitõrge aga on muude juhtumite korral 5 000€, aga enne reisi Covidisse haigestumisel reisile tehtud kulutused ja reisil Covidisse haigestumisel tekkinud isolatsioonis olemise kulud (majutus, uued piletid) on kaetud kuni 2 000€ ulatuses,” toob spetsialist näiteid.

Kaste toonitab, et piirang on neil inimestel, kes on eelnevalt koroonaviirust põdenud. ,,COVID-19 läbipõdenud inimesele kehtib COVID-19 tõttu reisi ärajäämise kaitse juhul, kui reisi alguskuupäevaks on tervenemisest möödas vähemalt 3 kuud,” rääkis ta.

Kaste sõnul pakuvad reisikindlustusseltsid kaitset kolme juhtumi korral:

  1. enne reisi haigestumine
  2. reisil haigestumine ja ravikulud
  3. reisil haigestumine ja kulud majutusele ning uutele piletitele, lisaks isolatsioonis olemise kulud

Nõuetest tuleb kinni pidada

IIZI kindlustusspetsialisti ütleb, et kui reisi alguskuupäevaks on tervenemisest möödas vähem kui 3 kuud, siis reisi ära- jäämise kindlustuskaitse kehtib juhul, kui enne reisikindlustuse lepingu sõlmimist on PCR-testi tulemus negatiivne.

Samuti on oluline reisijal pidada kinni riigi reisimisnõuetest – ka juhul, kui see puudutab koroonaviiruse vastu vaktsineerimist. “Kui mõni riik on kehtestanud nõude riiki reisimisel vaktsineerimise osas, siis sellest tuleb kinni pidada. Kui on nõutud riiki reisimisel vaktsineerimine, siis nii on,” ütles Kaste.