Omavastutus on võimalik ka liikluskindlustuses

14. jaanuar 20182 minut(it) lugemist
Omavastutus on v imalik ka liikluskindlustuses

Kindlustuses ei ole omavastutus midagi tavatut, nii kasko- kui ka kodukindlustuse lepingusse on vastav märge alati lisatud. Omavastutus on osa kahjusummast, mille tasumine jääb kindlustusvõtja kanda.

Eesmärgiks on ennekõike vähendada kindlustusmakseid ja panna kindlustusvõtja oma vara suhtes hoolsamini ümber käima. Tavapäraselt on omavastutuse määr ja kindlustusmakse omavahel korrelatsioonis. Seega, mida suurem on omavastutus, seda väiksem on kindlustusmakse. Omavastutus võib olla protsent kahjust või konkreetne summa.

Ka kohustuslikus liikluskindlustuses on omavastutuse rakendamine teatud juhtudel võimalik. Liikluskindlustuse seaduse alusel on otseselt keelatud omavastutuse kasutamine vaid kindlustusandjate poolt tarbijast eraisikule, mis jätab võimaluse seda varianti kasutada juriidiliste isikute puhul. Praktikas kasutatakse liikluskindlustuse omavastutust aga vähe, sest ei osata küsida või  sellele tähelepanu pöörata. Näiteks tasuks veo-ja bussifirmadel (ja teistel suurte autoparkide omanikel) kaaluda liikluskindlustuse lepingu sõlmimist koos omavastutusega. See on üks võimalus, kuidas vähendada oluliselt tasumisele kuuluvat kindlustusmakset, kuid tuleb arvestada, et kuigi kindlustusandja hüvitab kahju kannatanule, nõuab ta ka omavastutust.

Liikluskindlustuse hinnatõusu veofirmadel leevendaks omavastutus

Liikluskindlustuse hinnatõus on väga teravalt puudutanud just veofirmasid ja nii otsitakse kulude optimeerimiseks alternatiive. IIZI klientide statistika põhjal tõusis veokite liikluskindlustuse aastamakse 2016. aastal 24%. Praeguseks on selle aasta tõus veel lisaks 11%. Hinnatõus on suures osas tingitud 2016. aasta toimunud veoautode kahjujuhtumite tõusust. Eesti Liikluskindlustuse Fondi andmetel jäi veoautode poolt põhjustatud keskmine kahju 2016. aasta andmetel suurusjärku 2 746 €.

Suurtel veofirmadel tasub kaaluda pakkumise küsimist tervele masinapargile. Hulgiostjatele on kindlustusseltsid valmis tegema erikokkuleppeid, mistõttu on võimalik kindlustuskulu oluliselt vähendada. Lahendusena on näiteks võimalik kokku leppida aastased fikseeritud maksed, mida saab tasuda osamaksetena ja ka kasutada liikluskindlustust omavastutusega.

Sellest, kas omavastutus üldse kindlustuskulu optimeeriks, tuleks esmalt analüüsida masinapargi senist kahjukäitumist. Omavastutuse potentsiaalset kulu hinnatakse keskmiste kahjude ja hüvitatud maksete alusel. Kuna omavastutusega liikluskindlustus pakkumised ei ole siinsel turul kindlustusseltside seas veel laialt levinud, siis on vajalik eelnev põhjalik analüüs. Siinkohal on hea nõu pidada ja protsessi kaasata IIZI kindlustusspetsialistid, kes aitavad masinapargi üle vaadata ja sobivaima lahenduse leida.

Olavi-Jüri Luik, LEXTAL advokaadibüroo
Kaido Konsap, IIZI Kindlustusmaakler AS

Lugu ilmus ka 01.12 Äripäeva arvamusküljel.