Ravikindlustuse hinnad kerkivad suurenenud nõudluse tõttu

27. juuni 20223 minut(it) lugemist
Ravikindlustuse hinnad kerkivad suurenenud nõudluse tõttu

Kindlustussektoris on märkimisväärse hüppe teinud ravikindlustuse hinnad, põhjuseks kasvanud nõudlus terviseteenuste järele ja tööjõu koormus.

IIZI Kindlustusmaakler AS tootearendusosakonna juhi Liisi Murde sõnul on võrreldes aasta taguse ajaga märgata hinnatõusu erinevate kindlustusliikide puhul. „Hoogsalt on kallinenud ravi- ja reisikindlustus. Seda tänu suurele kahjude hulgale, kus reisikindlustuse puhul on paljud juhtumitest seotud reisi ärajäämisega Covid-19 tõttu. Samuti mängib rolli juba mainitud meditsiiniabi teenuste kallinemine,” selgitab ta.

Keskmine ravikindlustuse kahju suurus on tõusnud 8%

2021. aasta andmete põhjal võib öelda, et võrreldes 2020. aastaga on keskmine hüvitatud kahju suurus tõusnud 8%, mis võib olla nii inflatsiooni kui hindade tõusu tagajärg.

„Kõige populaarsemad raviteenused on endiselt hambaravi ja ambulatoorne arstiabi, kus selgelt on kasvanud vaimse tervise teenuste kasutamine,“ nendib Murde. Inimeste vaimset tervist on tugevalt mõjutanud viimase paari aasta sündmused, kui laastavalt mõjus nii koroonakriis kui mõni aeg tagasi alanud Venemaa sõjaline agressioon Ukrainas.

Kolmas kõige sagedamini kasutatav ravikindlustuse segment on profülaktiline ehk tervisekontrollid, analüüsid, vaktsiinid, uuringud jne. Kuna selle suuna kasutajate osakaal on tõusnud, siis võib öelda, et inimesed on oma tervisele rohkem tähelepanu pöörama hakanud seades fookust eelkõige ennetusele mitte tagajärgedega tegelemisele.

Noorte vaimne tervis muutub aina hapramaks

Vaimse tervise raskustega seisab silmitsi ka üha enam noori. MTÜ Peaasjad noorte nõustamiskeskus võttis 2021. aasta jooksul vastu 400 noort, kes moodustasid kolmandiku kõigist keskuse poole pöördunud abivajajatest.

Noored ei tule tugevate tunnetega toime, mistõttu võib tagajärjeks olla enesevigastamine. Emotsioonid võivad olla väga intensiivsed ja üle pea kokku lüüa. “Kui nooruk pole õppinud rakendama teistsuguseid, tervemaid emotsioonidega toimetuleku viise nagu näiteks abi otsimine, mure jagamine, millegi meeldiva tegemine, nutmine või tähelepanu kõrvalejuhtimine, võibki ta pöörduda enesevigastamise poole. Tihti on füüsilise valuga lihtsam toime tulla kui emotsionaalse valuga,” selgitab Minudoc.ee ja Peaasi.ee kliiniline psühholoog Ailen Suurtee ja lisab, et sellisel moel leiavad paljud noored leevendust tugevast masendustundest, ärevusest, traumamälestustest, läbikukkumistundest.

Nõustamiskeskus Peaasi.ee pakub vaimset tuge ja võimalust olla ära kuulatud, mida noored ka kõrgelt hindavad. IIZI Tervisega on võimalus kõigil üle 18 aastastel noorukitel pääseda eriarsti vastuvõtule tavapärasest kiiremini.

Mis puudutab teisi populaarseid jaekliendile mõeldud kindlustusliike, siis nende seast toob IIZI tootearendusosakonna juht välja veel liiklus-, kasko- ja kodukindlustuse, mille hinnad on samuti tõusnud. ”Õnnetusjuhtumikindlustus on üks kindlustusliike, mille hind aasta jooksul väga palju muutunud ei ole,” lisab spetsialist. Peamiseks põhjuseks kindlustumaksete hoogsa kasvu taga on tarneraskused ja üldine hinnatõus. „Samuti Covid-19, nii praegu kui tagantjärgi. Ehitushindade kiire kasv mõjutab ka kodukindlustuse hinda. Samuti elektroonika kallinemine, see tõstab koduse vara kindlustusmakset.”