Reisikindlustus või ravikindlustuskaart?

1. jaanuar 20152 minut(it) lugemist

Kas reisile minnes sõlmid endale reisikindlustuse või piirdud Euroopa ravikindlustuskaardiga? Mille poolest erineb reisikindlustus Euroopa ravikindlustuskaardist? IIZI reisikindlustuse spetsialistid annavad nõu.

Reisikindlustus-või-ravikindlustus

Euroopa Ravikindlustuskaart annab küll õiguse vajaminevale arstiabile Euroopa Liidu territooriumil ja Euroopa Majanduspiirkonnas, võrdsetel tingimustel selles riigis elavate kindlustatud inimestega, kuid ei kata siiski kõiki reisil tekkida võivaid meditsiiniabi kulutusi.

Mitmetes Euroopa riikides domineerib erameditsiin. Ravikindlustuskaart kehtib vaid riiklikes raviasutustes. Ravikindlustuskaardiga ei ole kaetud visiiditasu ega haigla voodipäevaraha. Kõigi vajaminevate ravimite maksumus ei pruugi olla 100%-liselt hüvitatav, samuti ei ole kaetud haige/vigastatu erakorralised transpordikulud raviasutusse ja Eestisse. Sellised olukorrad võivad endaga kaasa tuua aga märkimisväärseid kulutusi, millega reisile minnes ei oldud arvestatud. Sellepärast soovitame lisaks vormistada reisikindlustuse. 

Kui reisid Euroopast kaugemale, ei ole ravikindlustuskaardist vajalikku abi ning määravaks muutub reisikindlustuse olemasolu.

Ravikindlustuskaart

 • Võta kaasa reisile minnes
 • Euroopa Ravikindlustuskaart annab õiguse vajaminevale arstiabile Euroopa Liidu territooriumil
 • Kehtib ainult Haigekassas kindlustatud inimestel riiklikes raviasutustes
 • Tagatakse vajaminev arstiabi võrdsetel tingimustel külastatavas riigis elavate kindlustatud inimestega
 • Ravikindlustuskaarti saab tellida tasuta riigiportaalist www.eesti.ee

Reisikindlustus

 • Osta kaasa reisile minnes
 • Reisimisel nii Euroopas kui ka väljaspool Euroopa Liidu territooriumit
 • Kehtib nii era- kui riiklikes raviasutustes
 • Aitab katta arsti visiiditasu ja haigla voodipäevaraha
 • Katab ravi- ja transpordikulud ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumi korral
 • Vajalike ravimite soetamise hüvitamine
 • Saab lisada juurde ka teisi kaitseid nagu pagasikindlustus, reisitõrkekaitse jne

Võrdle reisikindlustuse hindu ja tingimusi

Kindlustamine on iizi. 

Kui soovid püsida kindlustusturul toimuvaga kursis, siis liitu meie uudiskirjaga!