Reisikindlustuse ülevaade: koroonakahjud teevad ajalugu

14. aprill 20204 minut(it) lugemist
Reisikindlustuse ülevaade koroonakahjud teevad ajalugu 2

2020. aasta algas ootamatult, sest üle maailma levima hakanud koroonaviiruse tõttu jäid ära nii lennu- kui bussireisid, planeeritud kontserdid ja spordivõistlused ning tühistada tuli ärikohtumised, majutused hotellides ja palju muud. Anname ülevaate olukorra eskaleerumisest pidades silmas reisikindlustust ning toome välja mõned mõtted, mida see tulevikus tähendada võib.

Pandeemia jättis paljud kindlustuseta

Sama kiiresti, kui suleti piirid ning kõikjal maailmas võimalusi vähemaks jäi, muutus olukord ka kindlustusturul. Veel märtsi alguses pakkusid kindlustuskaitset enamus kindlustusandjaid. Ülemaailmne pandeemia ja eriolukordade väljakuulutamine tekitas olukorra, kus valdav enamus kindlustusandjaid ei pakkunud enam reisitõrke kindlustuskaitset olenemata sellest, kas reis jäi ära näiteks lendude tühistamise või hoopis ootamatu haigestumise tõttu. Sel hetkel juba reisil viibijatele lubasid enamus kindlustusandjaid meditsiiniabi kulud hüvitada, sh koroonaviirusesse haigestumise puhul. Kindlustusturul jätkas reisikindlustuse pakkumist ka süngemas olukorras vaid üks kindlustusandja.

IIZI kui suunanäitaja ja teejuht

IIZI reageeris kiiresti ning olime segases olukorras klientidele toeks, jagasime pidevalt muutuvat kindlustusinfot reaalajas. Samuti jälgisime kindlustusturu võimalusi igapäevaselt ning andsime vastavalt sellele ka soovitusi. Lisasime IIZI reisikindlustuse kalkulaatorisse koroonasoovituse, et kliendil oleks kergem meie abiga parim võimalik kindlustuskaitse saada.

Saime kinnitust ja tagasisidet, et kliendid ootavad meilt selget, põhjendatud ja konkreetset infot  kindlustuskaitsete valiku ja sisu osas. Märtsi esimesed nädalad näitasid, et IIZI soovitust eelistasid 35% kõigist kindlustuse sõlminutest. „Tekkinud olukord näitas, et oleme õigel teel ja kavatseme nii ka jätkata,“ kommenteerib IIZI reisikindlustuse vanemspetsialist Moonika Kaste.

Reisikindlustuse ajaloo kõige suuremad kahjud

Lõplikud kahjusummad on veel selgumisel, kuid juba praegused kahjujuhtumid näitavad, et koroonapandeemia näol on tegemist suurima reisikahjusid põhjustanud sündmusega. Paraku on esinenud ka juhtumeid, kus kindlustusandjad detailidesse süvenemata on kahjujuhtumite hüvitamisest keeldunud.

Kindlustusmaakleri roll on olla kliendile toeks kogu protsessi vältel ning meie poole on tänaseks pöördunud mitmed kliendid, kes ei ole otsusega rahul ja ootavad meie abi. „Heameel on tõdeda, et kahjude puhul, kus IIZI on kindlustustingimuste tõlgendamisel eriarvamusel, on kindlustusandjad peale meiepoolsete täiendavate selgituste andmist nõustunud otsust muutma ja kahju hüvitama,“ lisab Kaste. Jätkame aktiivset suhtlust reisikindlustuse tingimuste tõlgendamise ja rakendamise osas, et analoogsed juhtumid ei korduks.

Ootamatud sündmused tõstavad nii teadlikkust kui makset

Viimane sarnane suurem muutus reisikindlustuses toimus peale 2011. aasta Islandi vulkaani Eyjafjallajökulli aktiviseerumist. Paljud kindlustusandjad reageerisid hiljem turul tekkinud nõudlusele ning tingimustesse lisati loodusjõudude, sh vulkaanipursete tõttu tekkinud reisitõrgete kindlustamise võimalus. Nüüd on sarnane ootus ka pandeemia valguses ning küsimus on selles, kes ja mil määral pakub parimat kindlustuskaitset uues muutunud olukorras, mil inimesed taas reisima hakkavad.

„Selge on see, et tekkinud on uus reaalne kindlustusrisk, mille vastu kindlustamiseks on edaspidi väga suur nõudlus,“ lisab Kaste. Tõenäoliselt tõstavad uued kindlustusriskid ka makseid.

Kui selles olukorras midagi positiivset leida, siis tõuseb inimeste teadlikkus. Kui varasemalt suhtuti reisikindlustuse ostmisse tihti ükskõikselt ning kindlustus tehti pigem lihtsalt tegemise pärast, siis koroonaviirus näitas, et reisikindlustus ei olegi nii must-valge kindlustustoode.  Kindlasti ollakse nüüd ja edaspidi tähelepanelikumad ning arvestatakse, et kindlustuse osas sisu kõrval hind vaid üks kriteerium.

Tänaseks on meie selge soovitus reisimisest loobuda, kuid kui olukord mingil põhjusel seda siiski nõuab, siis on eelkõige oluline valida kindlustusandja, mis hüvitab ka meditsiiniabi kindlustusjuhtumit pandeemia korral. 

Julgustame Sind küsimuste korral nõu pidama meie spetsialistidega helistades +372 666 0300 või kirjutades info@iizi.ee.