RSA Kindlustuse äritegevus jätkub edaspidi PZU Kindlustuse nime all

1. jaanuar 20153 minut(it) lugemist

Alates 1. novembrist 2014. a saab RSA Kindlustuse klientide kindlustuslepingu järgseks kindlustusandjaks PZU Kindlustus, kellele RSA Kindlustus on üle andnud kogu oma kindlustusportfelli, mis hõlmab kõiki RSA Kindlustuses sõlmitud kindlustuslepingud koos kõigi vastavatest kindlustuslepingutest tulenevate õiguste ja kohustustega.

Seega, RSA Kindlustuse äritegevus jätkub edaspidi PZU Kindlustuse nime all UAB DK „PZU Lietuva“ Eesti filiaalina.

Kindlustusportfelli üleandmisega ei muutu RSA klientide kindlustuslepingu kehtivus ega tingimused. Kindlustusnõustaja, kellega on RSA kliendid oma kindlustuslepinguga seonduvalt senini suhelnud, jätkab nende nõustamist ja aitamist nüüd juba PZU Kindlustuse töötajana.

Küsimuste korral seoses kindlustusportfelli üleminekuga pöörduge palun PZU Kindlustuse poole telefonil 1526 või 372 622 4599 või e-posti aadressil info@pzu.ee või RSA Kindlustuse ametlikus teates märgitud kontaktidel.

RSA Kindlustuse ametlik teade kindlustusportfelli ülemineku kohta

Codan Forsikring A/S Eesti filiaal (RSA Kindlustus) (registrikood 11299485, registreeritud aadress Pärnu mnt 141, Tallinn, Harjumaa, 11314, Eesti) teatab, et vastavalt kindlustusportfelli üleandmise lepingule, mille allkirjastasid 17. aprillil 2014. a Codan Forsikring A/S ja UAB DK “PZU Lietuva”, tegutsedes oma Eesti filiaali UAB DK “PZU Lietuva” Eesti filiaal kaudu (PZU Kindlustus), ja kindlustusportfelli üleandmiseks väljastatud Taani Finantsinspektsiooni loale, jõustus 31. oktoobril 2014. a kindlustusportfelli üleandmine Codan Forsikring A/S-lt UAB DK “PZU Lietuva” Eesti filiaalile (PZU Kindlustus) (registrikood 12378577, registrijärgne aadress Sõpruse pst 145 B-korpus, Tallinn, Harjumaa, 13417, Eesti). Nimetatud kindlustusportfell hõlmab kõiki kindlustuslepinguid (koos kõigi vastavatest kindlustuslepingutest tulenevate õiguste ja kohustustega), mille Codan Forsikring A/S kui kindlustusandja on sõlminud oma Eesti filiaali Codan Forsikring A/S Eesti filiaal (RSA Kindlustus) kaudu

Kindlustustegevuse seaduse § 92 lõike 3 kohaselt on kõigil kindlustusvõtjatel, kes on hiljemalt 31. oktoobril 2014. a sõlminud kindlustuslepingu Codan Forsikring A/S Eesti filiaaliga (RSA Kindlustus), õigus öelda vastavad kindlustuslepingud üles 1 kuu jooksul käesoleva teate avaldamisest, esitades ülesütlemisavalduse UAB DK “PZU Lietuva” Eesti filiaalile (PZU Kindlustus) e-posti (aadress: info@pzu.ee) või posti (aadress: Pärnu mnt 141, Tallinn, Harjumaa, 11314) teel. UAB DK “PZU Lietuva” Eesti filiaal (PZU Kindlustus) peab olema kõik ülesütlemisavaldused kätte saanud hiljemalt 4. detsembril 2014. a (kaasa arvatud). 

Kindlustuslepingute tingimused kindlustusportfelli üleandmise tagajärjel ei muutu.

Tuginedes kindlustustegevuse seaduse § 92 lõikele 4, kui kindlustusvõtja ei kasuta õigust öelda oma kindlustusleping üles 1 kuu jooksul pärast käesoleva teate avaldamist, eeldatakse kindlustusvõtja nõusolekut kindlustuslepingust tulenevate õiguste ja kohustuste üleandmisega vastuvõtjale, UAB DK “PZU Lietuva” Eesti filiaalile (PZU Kindlustus).

Mis tahes küsimustega seoses kindlustusportfelli üleminekuga Codan Forsikring A/S Eesti filiaalilt (RSA Kindlustus) UAB DK “PZU Lietuva” Eesti filiaalile (PZU Kindlustus), pöörduge palun UAB DK “PZU Lietuva” Eesti filiaali poole telefoni (tel nr: 6224 599) või e-posti (aadress: info@pzu.ee) teel.

Kindlustusportfelli üleandmise tulemusena saab üleantud kindlustuslepingutes Codan Forsikring A/S Eesti filiaali (RSA Kindlustus) asemel kindlustusandjaks UAB DK “PZU Lietuva” Eesti filiaal (PZU Kindlustus).