Saagikindlustus: Pria taotlus nüüd aastaringne

5. juuli 20213 minut(it) lugemist
Saagikindlustus PRIA taotlus nuud aastaringne

Ilma vastu kahjuks ei saa ning paraku on seda ka keeruline ette ennustada, mistõttu tuleb end erinevateks olukordadeks teadlikult valmistuda. Sageli jääb aga riigi poolt pakutud kindlustustoetus kasutamata, sest ei leita sobivaid kindlustusandjaid. IIZI on loonud kiire võimaluse PRIA nõuetele vastava pakkumise koostamiseks, mida on nüüdsest võimalik esitada aastaringselt. Nõu annab IIZI kindlustusmaakler Karin Sarap-Laitala.

Statistikaameti andmetel oli Eestis 2020. aastal ainuüksi teraviljakasvupinda 370 120 hektarit, mis on ka aasta-aastalt kasvutrendis olnud. Põllumeeste sõnul on aga ilm muutunud aastatega üha äärmuslikumaks ja oodatud tavapärase suve asemel kimbutavad nende saaki nii põud kui üleujutused. Sageli rikub koristuse ära vahepealne vihmaperiood, mil vihma kallab mitmeid päevi ning kombainid upuvad põldu. Eesti ilm on heitlik ning paraku on sageli ohus tuhandeid hektareid põllumaid. Mõni ehk lähtub strateegiast ning kompenseerib kehvade aastate kahjumit hea aastaga, kuid selline praktika ei  ole kindlasti jätkusuutlik. Ühest küljest seisame silmitsi üha sagedamini mitme järjestikuse kehva aastaga ja teisest küljest võib see rahaliselt kahjumlikum olla kui kindlustamine.

Mis on põllumehe huvi?

Selge on see, et iga kindlustunne maksab ning põllumehe peamine huvi seisneb kindlustusmakses ja selles, mida täpsemalt pakutakse. „Konkreetset kindlustusmakset on keeruline öelda, sest see sõltub mahtudest ja individuaalsest pakkumisest,“ kommenteerib Sarap-Laitala. Põllumehe omavastutuseks jääb üldiselt protsent kindlustussummast, PRIA nõutav omavastutus on 20% kindlustussummast.

Põllumehe mureks on ka kindlustuspakkujate puudus, mistõttu on IIZI koostööpartneritega välja töötanud kindlustuslahenduse, mis annab kindlustuskaitse põhiliste ilmastikuga seotud kahjude korral. „Kindlasti leiame individuaalseid lahendusi ka keerukamatele soovidele ja vajadustele,“ lisab Sarap-Laitala.

IIZI on loonud kindlustusvõimalused sobivaks pakkumiseks

Eestis pakutavad kindlustusriskid jagunevad kolmeks. Nimetatud riskide alla lähevad ilmastikuoludest rahe, vihm, torm, tulekahju, välk ja saagi vargus. Samuti saab kindlustada liigniiskuse või vastupidiselt põua vastu. „Liigniiskuse ja põua puhul on oluline, et kindlustusleping oleks väljastatud 2 nädalat enne külvi algust,“ lisab IIZI kindlustusmaakler.

Saagikindlustus tagab vihma ja tormi kahjud, samuti on kindlustatud näiteks rahe tagajärjel painutatud, hävinenud või viljast välja pekstud seemnete tõttu tekkinud kahjud. Sageli saavad põllukultuurid kahjustuda talvitumisperioodi tekkinud külmumisest või jääkoorikust, mida samuti kindlustusleping hõlmab. Ka tulekahju tõttu tekkinud kahjudega on arvestatud. „Näiteks võib tulekahju tekkida saagikoristuse ajal komabinist tekkinud sädeme või hoopis välgutabamuse tõttu.

Kindlustuskaitse alla ei kuulu koristusaegsed ilmastikutingimused, näiteks ei saa kombain liiga niiske pinnase tõttu saagikoristust teostada. Samuti ei hüvitata üleujutuse kahjusid, mis on tekkinud drenaažisüsteemi puuduste või kopratammi tõttu.

PRIA taotlusi saab esitada nüüd aastaringselt

Toetuse eesmärgiks on aidata põllumeestel toime tulla enimlevinud riskidega. PRIA toetuse raames hüvitatakse 70% ulatuses kindlustusmaksed.

IIZI kindlustusmaakleri sõnul muutus PRIA taotluste esitamise kord ning taotlusi saab nüüdsest esitada aastaringselt. See tähendab, et enam ei ole taotluste esitamise aeg piiratud mõne nädalase perioodiga aastas vaid kindlustusmakse soodustustaotlust saab esitada endale sobival ajal.

Küsi nõu ja personaalset pakkumist karin.sarap@iizi.ee!