Sinu vara panipaigas või garaažis võib jääda hüvitiseta

15. veebruar 20193 minut(it) lugemist
Sinu vara panipaigas või garaažis võib jääda hüvitiseta

Tänapäeval ei hoita keldrites enam hoidiseid ega kartulivaru, vaid pigem jalgrattaid, talverehve või spordivarustust. Kodu kindlustades ei pöörata aga tähelepanu panipaigas olevale varale ja kahju korral jäädakse tühjade kätega. IIZI kodukindlustuse vanemspetsialist Gertu Karbus annab nõu, mida jälgida.

Koduse vara kindlustus hõlmab ka panipaika

Kui oled kodukindlustusega kindlustanud koduse vara ehk näiteks mööbli, televiisori ja isegi nutitelefoni, siis laieneb kaitse ka panipaigale. „Tegelikult piirdub kindlustuskaitse kindlale summale ning tuleks veenduda, kas see on Sinu varale ka piisav,“ rõhutab Gertu Karbus.

Korteri juurde kuuluv panipaik peab olema korteriga samas majas. Kui see asub aga eraldi hoones, tuleks sellest kindlustusseltsi teavitada. Eramajade puhul võib vara olla nii kuuris, garaažis kui ka keldris. Kõrvalhoonetes kehtivad üldiselt samad vara piirangud, mis korteri panipaikades.

Panipaiga puhul hüvitab kindlustus üldiselt 10%-15% koduse vara summast või kindla fikseeritud summa, näiteks 1000-2000 € piires. „Keskmiseks koduse vara summaks valitakse 20 000 €, seega näiteks 10% puhul tuleb arvestada, et panipaigas olev vara on kindlustatud 2000 € väärtuses,“ täpsustab Karbus. Oluline on tähelepanu pöörata, mida keldris, garaažis või panipaigas hoiustatakse, et vältida olukorda, kui varastatud lapsevankri ning tööriistade eest tasub kindlustus, kuid profijalgratas ning hinnalised talverehvid jäävad aga hüvitiseta.

Piisav summa sõltub Sinu vara väärtusest

„Soovitame koduse vara summa puhul arvestada 200 € ruutmeetri kohta,“ kommenteerib Karbus. Juhul, kui vara on rohkem, siis saab summat tõsta või näiteks sõlmida lisakindlustuse tehnikale, mis asub kõrvalhoones. ATV ja murutraktor on automaatselt kindlustatud 3000-4000 € ulatuses, kuid tuleks arvestada, et osadele kindlustusseltsidele on oluline, et ATV ei oleks registreeritud, sest registreeritud sõidukitele saab sõlmida kaskokindlustuse. 

Esmast võimalikku kahju saad ennetada ise

„Kindlustades on oluline, et ruumid oleksid lukustatud,“ rõhutab Gertu Karbus. Samuti tasuks jälgida, et panipaik või kelder, kus oma vara hoiustatakse, ei oleks läbipaistev ega annaks vargale hoiustatavast varast infot edasi.

Eramajade panipaikades tekitab sageli kahjusid vesi ning seetõttu on soovitatav tõsta esemed põrandapinnast kõrgemale. „Tuleks arvestada, et kõik kindlustusseltsid ei kata läbi katuse või konstruktsioonide tekkinud veekahjusid,“ lisab IIZI kodukindlustuse vanemspetsialist.

Ole tingimustest teadlik

Kindlustus tagab parima kaitse vaid juhul, kui oled kursis tingimustega. Tihti avastatakse tagantjärgi, et kindlustusselts oleks kahju hüvitanud, kui oleks teadnud. Näiteks enamus kindlustusseltsid hüvitavad küttepuude ühe aasta varu. Samuti ei arvestata, et näiteks jalgratta või lapsevankri vargus üldkasutatavatest ruumidest (näiteks koridorist) ei ole kindlustusjuhtum, kui ei ole kindlustusseltsiga teisiti kokku lepitud.

Sinu kodukindlustus on siin!