Sõda Ukrainas – mida tasub teada kindlustusest?

1. aprill 20223 minut(it) lugemist
IIZI uudislugude pildid

24. veebruarist alanud Vene-Ukraina sõda ning lääneriikide sanktsioonid Venemaale on rahvusvahelist kindlustusmaastikku drastiliselt mõjutanud. Sõja mõjudega peavad tegelema ka kindlustusmaaklerid, kelle klientide vara või muud kindlustatud riskid asuvad eelnimetatud riikides või kelle klientide hulgas on näiteks Venemaa ettevõtteid. Mida tasub teada kindlustuse vaatest?

Piiratud kindlustuskaitse Ukrainas

Kindlustuses klassifitseeritakse kogu Ukraina territoorium sõjatsooniks ja ranged sanktsioonid rakenduvad ka Krimmi, Luhanski ja Donetski territooriumitele. Sõja korral kehtivad kindlustuslepingud tavaliselt kuni määratud tähtajani, kuid kindlustuskaitse on äärmiselt piiratud, sest otseselt või kaudselt sõjaga seotud sündmustest tingitud kahjud on välistatud peaaegu iga äritegevuse puhul. Samuti tekib endiselt kindlustuskaitse all olevate kahjude puhul hall ala, sest kindlustusandja poolt makse tegemise eelduseks olevaid kohustusi ei ole võimalik täita. Seda hinnatakse juhtumipõhiselt ja individuaalselt.

Väljaspool Ukrainat tegutsevad kindlustusettevõtted ei ole valmis sõjaolukorra ning sellega seotud lepingutäitmise ebakindluse tõttu kindlustuslepinguid uuendama ega uusi kliente võtma. Ukrainas tegutsevad kindlustusettevõtted töötavad hetkel hädaolukorras ja saavad pakkuda vaid väga piiratud teenuseid. Seega võib eeldada, et Ukrainas on korraliku kindlustuskaitse teenustega suuri raskusi.

Venemaa on end rahvusvaheliselt kindlustusturult isoleerinud

Venemaa ei ole sõjatsoonis, seega olemasolevad kindlustuskaitsed ja lepingud on teoreetiliselt kehtivad. Riiki mõjutavad aga ÜRO, EL, USA ja Suurbritannia kehtestatud sanktsioonid, mille hulka kuuluvad ka kindlustusteenuste pakkumise keelud teatud isikutele, ettevõtetele ja ühingutele, samuti teatud kaupadele ja tootmisele (tööstusharupõhised sanktsioonid). Neid sanktsioone peavad järgima kõik neid kehtestanud riikide või riikide ühenduste kodanikud isikliku karistusohu vältimiseks.

Lisaks eelmainitud sanktsioonidele on kõik lääneriikide kindlustusandjad otsustanud uusi võimalusi Venemaa kindlustusandjatele mitte pakkuda. Vene Föderatsioon on omalt poolt keelanud Venemaa kindlustusandjatel koostöö välismaiste kindlustusandjate ja kindlustusmaakleritega “ebasõbralikest riikidest”, sh kõigist EL riikidest, kuni 2022. aasta lõpuni. Seetõttu on suuremad rahvusvahelised kindlustusmaaklerid Venemaa turult väljunud ning kindlustusandjad, kellel on Venemaal tütarettevõtteid, teevad ilmselt sama.

Kui EL-is resideeruvad kliendid Venemaal vajavad kindlustuskaitset, siis tuleks ühendust võtta sealse kindlustusmaakleriga, sest Euroopa Liidu sanktsioonide tõttu ei ole kindlustusmaakleritel võimalus enamike Venemaa kindlustusandjatega ühendust võtta.

Venemaa kindlustusturg koosneb professionaalsetest kindlustusandjatest, mida toetab nüüd ka Venemaa riiklik kindlustusettevõte. Seega tundub, et tavapärane kindlustuskaitse on saadaval. Arvestada tuleb, et kindlustada saab vaid rublades, väiksemas mahus ja nende kindlustusandjate majanduslik tugevus sanktsioonide tagajärjel tulevikus nõrgeneb.

Sanktsioneeritud Venemaa ettevõtetele on kindlustuse pakkumine keelatud

Meedias on palju räägitud oligarhide varade konfiskeerimise kohta Vahemerel ja Suurbritannias. Sanktsioneeritud isikutele või ettevõtetele kindlustuse pakkumine EL-is, Ühendkuningriigis ja Ameerika Ühendriikides samuti keelatud. Kui sanktsioneeritud isikuid leidub olemasolevas portfellis, peab kindlustusmaakler nende isikute või ettevõtete kindlustuslepingu ja vastava ärisuhte lõpetama ning eelistatult tuleb sel juhul võtta ühendust ka asjakohaste kindlustusettevõtetega. Kahtluste korral saab võtta ühendust kaubanduskoja või ministeeriumiga, kes jagavad teavet selle kohta, kas isikule, ettevõttele või ühingule on sanktsioonid kehtestatud. Kuigi eeldatakse, et esialgse kontrolli teostab kindlustusmaakler, kes saab kasutada avalikke nimekirju.

Valgevene majanduslikke suhteid piiratakse

Kuigi majanduslikke suhteid Valgevenega võib olla oluliselt vähem kui naaberriigi Venemaaga, võib siiski eeldada, et ka seda riiki hakatakse üha enam sanktsioneerima ning lääneriikide kindlustusettevõtted loobuvad tõenäoliselt koostööst sealsete kindlustusandjatega.

Lisateavet sanktsioonide kohta leiab nii EL-i kui riikide valitsuste veebisaitidelt.

NB! Tuleb meeles pidada, et antud teave põhineb artikli kirjutamise hetkel saadaoleva informatsioonil ning see teave võib igal ajahetkel muutuda.