Sundkindlustusest – millistel juhtudel see rakendub?

1. jaanuar 20152 minut(it) lugemist

Igal registris registreeritud mootorsõidukile või selle haagisele  on kohustus sõlmida liikluskindlustus. Liikluskindlustuse seaduses sätestatud korras kindlustuskohustuse täitmata jätmise korral  rakendub sundkindlustus. Palume kõigil tähelepanu pöörata oma olemasolevatele ning liikluses osalevate sõidukite dokumentidele!

Liikluskindlustus on kohustuslik kindlustus kõikidele liiklusregistris registreeritud sõidukitele ja haagistele. Autol, mootorrattal, mopeedil ja ka haagisel peab olema tehtud liikluskindlustus. Vastavalt Liikluskindlustuse seadusele rakendatakse üle aasta registris olevatele, kuid kindlustamata sõidukitele sundkindlustust.

Sundkindlustus rakendub kui:

  • sõiduk registreeritakse liiklusregistris ja liikluskindlustus jäetakse sõlmimata;
  • lõppeb sõiduki ajutine kustutamine või peatamine liiklusregistris, sõiduk võetakse uuesti liiklusregistris arvele ja kasutusse;
  • möödub 12 kuud viimase liikluskindlustuse poliisi kehtivuse lõpust.

Näiteks kui liikluskindlustus sai läbi 01.01.2015 ja peale seda kuupäeva ei ole tehtud uut kindlustust ega sõidukit arvelt maha võetud, siis rakendub sundkindlustus sõidukile 12 kuud peale viimase kindlustusperioodi lõppu ehk alates 01.01.2016.

LKF teavitab sundkindlustuse tekkimisest või tekkimise võimalusest kindlustuskohustusega isikut e-posti , selle võimaluse puudumisel tavaposti teel. Kindlasti reageeri teavitusele kohe!

Sundkindlustus rakendub esialgu 30 päevaks, sealt edasi pikendatakse seda 90 päeva kaupa nii kaua, kuni sõidukile on sõlmitud liikluskindlustus või on sõiduk registrist kustutatud.

Soovitame sundkindlustust vältida, sest:

  • kindlustusmakse on tavalisest liikluskindluse maksest märkimisväärselt kallim;
  • kahjujuhtumi korral rakendub kahju tekitajale omavastutus 640€ (tavapärasel kindlustamisel on sama juhtumi korral omavastutus 0€).

Nagu eelpool mainitud, on üks võimalus sundkindlustuse vältimiseks sõiduki ajutine kustutamine liiklusregistrist. Ajutise liiklusregistrist kustutamise periood on mitte vähem kui üks kuu ja mitte rohkem kui 24 kuud, perioodi pikkuse määrab sõiduki omanik/rentnik. Taotluses märgitud ajutise registrist kustutamise perioodi möödumisel loetakse sõiduk automaatselt registris olevaks sõidukiks ning taaskord muutub aktuaalseks liikluskindlustuse sõlmimine. 

IIZI on abiks erinevate liikluskindlustuse pakkumiste võrdlemisel ning kiirelt ja lihtsalt sobivaima pakkumise leidmisel. Ka lühiajaline liikluskindlustus on lahendus sundkindlustuse vältimiseks.

Loe ka teisi samal teemal olnud uudiseid:

Väldi sundkindlustamist!
https://www.iizi.ee/valdi-sundkindlustamist/

Aastast 2015 muutub liikluskindlustuse kahjude hüvitamise kord:
https://www.iizi.ee/aastast-2015-muutub-liikluskindlustuse-kahjude-huvitamise-kord/

Sundkindlustuse kohta saab lugeda LKF-i koduleheküljelt:
http://www.eksl.ee/et/sundkindlustus

Kindlustamine on iizi. 

Kui soovid püsida kindlustusturul toimuvaga kursis, Nupp_Liitun-Uudiskirjaga
siis suurepärane võimalus selleks on IIZI uudiskiri.