Tarbimisharjumused muutumas: pea iga 3. kindlustaja eelistab kuumakset

4. mai 20212 minut(it) lugemist
Tarbimisharjumused muutumas pea iga 3. kindlustaja eelistab kuu kaupa tasumist

Iga autoomanik teab, et lisaks püsikuludele nagu kütus, hooldused ja ülevaatus ei pääse ka kindlustusmaksetest. Oma väljaminekute hajutamiseks on aastase lepingu puhul ainulaadset kuu kaupa tasumise võimalust kasutanud juba 30% kindlustajatest. Samuti valitakse juurde erinevaid lisakaitseid ning vanemate sõidukite omanikud kasutavad nö kaskohüvesid. Kommentaare jagab IIZI sõiduki- ja masinakindlustuse tootearendusjuht Triin Kääramees.

Viimase aastaga on IIZI uudsed lahendused kohustusliku liikluskindlustuse turgu kardinaalselt muutnud ja mõjutanud – personaalsed paketid, kasulikud lisakaitsed ja kuumakse võimalus on turul ainulaadsed. IIZI statistika põhjal on näha, et muutused on mõjutanud ka tarbija valikuid ja eelistusi.

Miks eelistatakse kuumakset?

Aastase liikluskindlustuse eest on võimalik tasuda 12-osas, mida üldiselt kindlustusturul ei pakuta. „Kuu kaupa tasumine on tavapärane paljudes valdkondades ning nii pakume ka meie mugavat võimalust väljaminekute hajutamiseks, samuti säästab aastane leping pidevast kindlustuse uuendamisest ja nii ka ootamatutest kuludest,“ kommenteerib Kääramees.

Paindlikkust lisavad tasumise võimalused – kasutada saab igakuist kaardimakset, mis tagab pideva kindlustuskaitse kehtivuse või tasuda arve alusel klikates vaid arvel olevale summale.

Üle 60% paketilahenduse või mõne lisakaitse ostjatest valib samuti kuumaksepõhise lahenduse.

Tavapärane liikluskindlustus on minevik

Saame nentida, et kindlustajad on mõistnud, et paljude levinud olukordade puhul tavalisest liikluskindlustusest ei piisa ning eelistatakse laiemat kindlustuskaitset.

„Kõige populaarsem lisakaitse on 24/7 kahjuabiteenus, mis sõidukikahju korral inimese elu oluliselt lihtsustab,“ kommenteerib IIZI sõiduki- ja masinakindlustuse tootearendusjuht. Abi on küsitud nii liiklusõnnetuse korral aga ka tühja aku, katkise rehvi, vale kütuse tankimise ja pesulas kriimustatud sõiduki korral. Keskmine kõne pikkus on üle 3 minuti, mis näitab, et kahju korral on oluline spetsialisti nõu ja abi, et hilisem kahjukäsitlus probleemideta sujuks.

2014. aasta ja vanemate sõidukite puhul on selge trend ka enda sõidukikahjude kindlustamisel „Kindlustuskaitse keskmiseks aastamakseks on vaid 68 € ning laiem kindlustuskaitse pakub riskide maandamiseks suurt huvi,“ lisab Kääramees.

„Hea on nentida, et lisaks auto kindlustamisele pööratakse üha enam tähelepanu ka kõige olulisemale –inimestele,“ mainib IIZI sõiduki- ja masinakindlustuse tootearendusjuht. IIZI kliendid saavad kindlustada kõik autos viibijad 2 € eest kuus, saades nii kahjujuhtumi korral tavapärase kasina summa asemel märgatavalt suuremat hüvitist.

Sinu liikluskindlustus on siin!