Tegusa IT-äri võivad hävitada ootamatud vaidlused ja kahjunõuded

1. jaanuar 20154 minut(it) lugemist

Helen Evert, IIZI Kindlustusmaakler AS
Henry Sanderson, Safeonline LLP, Lloyd’s Broker

Sa oled eduka infotehnoloogia ettevõtte juht. Sinu ettevõte võidab hankeid ja sa võitled iga päev selle eest, et konkurentidest eristuda ja turul parim olla. Jah, vahel on olnud raske – kõik projektid ei ole läinud päris nii nagu peaks, unetunde ja raha on kulunud vigade parandamisele ning kriiside juhtimisele.

Sa oled asutanud geniaalse äriideega start-up’i, palganud endale tegijad arendajad ja allkirjastanud esimese suure lepingu. Nüüd seisad sa vastamisi vajadusega kaitsta investoritelt saadud raha ja mõtled, kuidas saavutada kõike seda, mida lepinguga ettevõtte kanda võetud. Kust leida vahendeid, kui midagi ei lähe päris nii nagu projektijuht ja analüütik lubasid?

Ja siis see juhtubki – su lepingupartner väidab, et sinu tehtud süsteem on vigane ega toimi nii nagu kokku lepitud ja ta kahtlustab, et tema klientide andmed on turvalekke tõttu valedesse kätesse läinud. Ta ähvardab sind kohtuga ning ei maksa viimast arvet enne, kui sa probleemid ära lahendad.

Juhi riske neid maandades

Kirjeldatud stsenaarium võib reaalsuseks saada iga IT-ettevõtte jaoks ja tähendada arvestatavat rahalist kaotust. Hullemal juhul võib see lõppeda pankrotiga. Ettevõtte juhina mõistad kindlasti, et ebameeldivused on äritegevuse igapäevane osa, millega tuleb aktiivselt tegeleda. Sa pead toime tulema muutuva ärikeskkonna ja õigusliku ruumiga, kujundama strateegiad, leidma usaldusväärsed töötajad ning ennekõike teenima kasumit. 

Võib kõlada üsna kulunult, aga osa äritegevuse riskidest on võimalik maandada kindlustades. Kindlustus ei suuda sulle leida staar-programmeerijat või tuua lauale unistuste lepingut. Kui aga kõik ei lähe nii nagu pidi, siis võimaldab kindlustusleping leida vahendid kahjude hüvitamiseks ning palgata huvide kaitsmiseks parima advokaadi.

Mis on IT-ettevõtte kindlustus?

IT-valdkonna ettevõtted moodustavad Eesti majanduse kogukäibest märkimisväärse osa. Siiski pole Eestis tegutsevad kindlustusandjad veel valmis sinu ettevõtte tegevuse riske enda kanda võtma. Õnneks ei ole lahendus kättesaamatu ja kindlustusmaakleri abiga on võimalik soovidele vastav leping välismaalt osta. IT-ettevõtete kindlustamine Eestis kasvab sama jõudsalt kui sektor ise.

IT-ettevõtte kindlustuslahendus võtab arvesse, et kahju kannab sinu ettevõtte klient, lepingupartner, teenuse tarbija ja sinu ettevõte ise. Kindlustuslepingu põhiosa katab infotehnoloogilise tegevusega seotud riske – peamiselt lepinguga võetud vastutust – kuid võimaldab täiendavalt kindlustada erinevaid kulusid ja kahju ettevõttele. 

Suurem osa IT-ettevõtete vastu esitatud nõuetest mahub erialase tegevuse kahjude alla, näiteks ei vasta arendatud rakendus kliendi poolt esitatud nõuetele ja standarditele või ei suuda serverite majutust pakkuv ettevõte servereid õigeaegselt uuendada. Umbes 80% kahjujuhtumitest hüvitatakse vastutuskindlustuse juhtumitena.

Teine suur nõuete tekkimise koht on multimeediast tulenev vastutus. See on oluline IT-ettevõttele, mis arendavad näiteks mänge või veebilehti, milles kasutatakse märke, graafikat või heli muudest allikatest. Multimeedia kasutamine võib kaasa tuua hulgaliselt intellektuaalse omandi kasutamisega seotud vaidlusi. Mängude tootmisega seotud IT-ettevõtted on seepärast ka kindlustusandjale suurema riskiga. Intellektuaalse omandiga on tihedalt seotud kirjutatavad koodid – ühelt poolt ettevõtte töötajate tehtavad, teiselt poolt arendustes kasutatavad koodijupid.

Kolmas oluline moment IT-teenuse või -toote analüüsimisel on küberkindlustus, sest IT-ettevõtte vastutusel võib olla palju tundlikke isikuandmeid. Suurem vastutus on näiteks serveri- ja pilveteenust pakkuvatel ettevõtetel. Järgmisel aastal jõustuv andmekaitseregulatsioon jagab vastutuse andmete turvatud hoidmise eest andmete käitleja ja serveri- või pilveteenuse pakkuja vahel. Samuti tekib kohustus andmeid krüpteerida, eksijaid ootavad kopsakad trahvid.

Nüüd juhtuski – mis saab edasi?

Sa oled ostnud endale kindlustuslepingu ja hingad natuke rahulikumalt. Siis aga näed mitmeid märke sellest, et kõik pole korras ehk nüüd juhtubki see, mida kõige rohkem kartnud oled.

Parima tulemuse kahjujärgsele reageerimisele annab vastutus- ja küberkindlustuse kombineerimine, sest kübervastutus võimaldab katta erinevaid lisakulusid, mis ei pruugi otseselt kahju põhjusega seotud olla (näiteks teavitamise- või ekspertiisikulud).

IT-ettevõtte kindlustuse puhul tuleb kindlustusandjat teavitada juba esimeste kahtluste tekkimisel – see on märguanne kindlustusandjale, et alustada koos ekspertidega asjaolude uurimist ning aidata igati kaasa, et kahju suureks ei kasvaks. Kohene sekkumine aitab tagada, et asjad laheneks võimalikult rahumeelselt ning piisavalt kiiresti, et ei kaasneks skandaal ega kahjustuks osapoolte hea maine.

Rohkem infot IT-ettevõtte kindlustuse kohta

Küsi IT-ettevõtte kindlustamise pakkumist: info@iizi.ee | 16660

Kindlustamine on iizi. 

Kui soovid püsida kindlustusturul toimuvaga kursis, siis liitu meie uudiskirjaga!