Tööandja ravikindlustus: kindlustatute hulk kasvab ja kindlustusandjad korrigeerivad tingimusi

20. mai 20223 minut(it) lugemist
Tööandja ravikindlustus kindlustatute hulk kasvab ja kindlustusandjad korrigeerivad tingimusi

Ravikindlustusturg areneb jõudsalt ning tänaseks on ravikindlustus leidnud koha paljude ettevõtete motivatsioonipaketis. Kindlustatute kasv aga sunnib kindlustusandjad pidevalt tingimusi korrigeerima.

Jätkuvalt pikkade ravijärjekordade taustal aitab tööandja pakutav võimalus püsida töötajal terve ning saada arstiabi märgatavalt kiiremini, kui riiklik süsteem seda võimaldaks. Kindlustatud töötajad on pakutud tervisetuge aktiivselt kasutanud, sest juba 2021. aastal maksti ravikindlustuse hüvitisi välja üle 5,2 miljoni euro.

Eesti inimese üldisel tervisekäitumisel on iga aastaga üha positiivsem tendents: enesetunde suhtes ollakse tähelepanelikumad ja aina enam hoolitsetakse ka hea tervise säilitamise eest.

Ent samal ajal pikenevad riiklikult pakutavate teenuste ravijärjekorrad ja suureneb patsientide omaosalus. Haigekassa kindlustusega kaetud täiskasvanud inimesed saavad aastas riiklikku hambaravihüvitist vaid 40 eurot, seejuures lasub patsiendil kohustus tasuda vähemalt 50% arvest. Ühtlasi makstakse hüvitist vaid esmavajalike hambaraviteenuste eest ning seda saab kasutada ainult haigekassaga lepingu sõlminud hambaraviasutustes.

Eriti kriitiline on olukord vaimse tervise valdkonnas, mis on riigi poolt selgelt alarahastatud ja kus suudetakse tegeleda vaid väga raskekujuliste ja tihti pöördumatute seisunditega.

Ravikindlustus on kasulik nii töötajale kui tööandjale

Käesoleva aasta märtsikuu seisuga oli Eestis kindlustatud 42 500 töötajat, mida on võrreldes aasta varasemaga pea kolm korda enam. 2022. aasta esimeses kvartalis maksti hüvitisi ligi 2,6 miljonit eurot.

Ravikindlustus on kasulik nii töötajale kui tööandjale. Haiguste ennetamine või kiire ravi suurendab töötaja rahulolu, kindlustunnet ja parendab töövõimet. Samuti vähendab vabatahtlik ravikindlustus tasuliste meditsiiniteenuste tarbimisega kaasnevat finantskoormust, sest töötajal on võimalus kasutada rahasummat, mis ületab märgatavalt tööandja poolt tasutud kindlustusmakset.

Ravikindlustusturg muutub kiiresti

Tööandja ravikindlustus on võrreldes muude kindlustusliikidega kohalikul turul suhteliselt värske toode ning tingimused ja hinnastamine pidevas muutumises.

Veel möödunud aasta sügisel võis 100 töötajaga ettevõte osta pea igalt teenusepakkujalt 200-eurose aastamakse eest oma töötajatele kõiki pakkuja kindlustustingimustes loetletud kindlustuskaitseid ja enamikel juhtudel olid kindlustusandjad valmis omavastutust üldse mitte kohaldama. Tänaseks on olukord muutumas. Kui kindlustushüvitiste maht ja kindlustusandjate tegevuskulud muutuvad võrdseks kogutud kindlustusmaksetega või neid ületavad, pole pikemas perspektiivis samadel tingimustel lepingute jätkamine ja uute lepingute sõlmimine jätkusuutlik.

Enim hüvitatakse kulusid hambaravile

Tööandja ravikindlustuses moodustavad valdava osa hüvitistest kulutused hambaravile. Samuti leiavad sagedast kasutust kogu kindlustussumma ulatuses hüvitatavad taastusraviteenused, profülaktilised tervisekontrollid ja vaimse tervisega seotud teenused – nende kaitsete kindlustussummade ja omavastutuste osas on kindlustusandjad muutumas konservatiivsemaks ja ilmselt see trend jätkub.

Kindlustusandjad kasutavad erinevaid riskihindamismetoodikaid, kuid kindlustuse maksumust mõjutavad eelkõige välja makstud hüvitiste suurus ja kahjude sagedus. Isegi siis, kui tingimusi ja tariife ametlikult pole muudetud, võivad kindlustusandjad jooksvalt rakendada eritingimusi, mida ostjad suure infohulga sees ei pruugi tähele panna.

Täna pakub Eestis tööandja ravikindlustust viis kindlustusandjat. Lisaks tegutseb turul raviteenuste osutajaid, kellel on oma teenuste kasutamiseks ravikindlustuslahendused.

Suhteliselt kiiresti muutuvas turuolukorras on ostuprotsessi kindlasti mõistlik kaasata kogenud kindlustusmaakler, kes tegeleb teemaga igapäevaselt, on kursis turu arengute ja erinevate pakkujate tingimuste, lepingute haldusprotsessi ning kahjukäsitluse võimalike eripäradega.

Iga ettevõte vajab unikaalset lähenemist, mistõttu hea ravikindlustuslahendus valmib alati rätsepatööna. Küsi pakkumist SIIT!