Igor Fedotov: tulevik liigub kindlustusmaaklerite konsolideerumise poole

8. jaanuar 20193 minut(it) lugemist
Kodulehe mõõt igor

Eestis on õigus kindlustusmaaklerlusega tegeleda 7 filiaalil ja 41 ettevõttel. Valdkonda reguleeritakse üha enam ning Eesti kindlustusmaaklerid püüavad leida jõuda ühinemise teel. Kindlustusmaaklerite turuolukorra võtab kokku IIZI Kindlustusmaakleri tegevjuht Igor Fedotov.

Kindlustusmaaklerid vahendavad Eestis 47% kogu kahjukindlustusturu mahust, mis tähendab, et kindlustusmaaklerite teenused on olulised nii ettevõttetele kui ka eratarbijatele. Mahu poolest vahendatakse rohkem kahjukindlustustooteid, elukindlustustooteid pigem marginaalselt. Viimaste kindlustusmakseid vahendati 2018. esimesel poolaastal 348 000 euro ulatuses, kuid kahjukindlustustooteid märkimisväärse 92 000 000 euro ulatuses. Lisaks pakutakse turul ka välismaiseid tooteid, 2018. aasta esimesel poolaastal ca 8 000 000 euro eest.

Eestis on suurim kindlustusmaaklerettevõte IIZI Kindlustusmaakler turuosaga 31%, järgnevad turuosad jagunevad Marsh Kindlustusmaakleri (12%), Vandeni Kindlustusmaaklerite (8%) ning KindlustusEst Kindlustusmaakleri (7%) vahel.

Maaklerturg muutuste lainel

Kindlustusmaaklerturul said suuremad muutused alguse 2018. aasta mais, mil jõustus Euroopa Liidus isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR), mis mõjutas ettevõtteid ka Eestis. See tõi kaasa protsesside korrigeerimist, sest kindlustussektori ettevõtted on ühed suurimad isikuandmete töötlejad. Kindlustusmaaklerid olid selleks valmis ning tänaseks on murekohad ületatud ja tegevus toimub vastavalt määrusele.

Lisaks toimus mullu Eesti kindlustusmaaklerite turul ajaloo suurim ostutehing, mil IIZI kaasas strateegilise investori. Eesti juhtiv kindlustusmaakler IIZI Group ning Kesk- ja Ida-Euroopa riskijuhtimise ja kindlustusvahenduse suurettevõtte GrECo International Holding AG omandas ettevõtte enamusosaluse. Tehingu tulemusel on IIZI Baltikumi suuruselt teine kindlustusmaakler ning omab ettevõtteid kõigis Balti riikides. Suure tõenäosusega liiguvad Eesti kindlustusmaaklerid pikemas perspektiivis konsolideerumise poole. Peamiselt seetõttu, et valdkonda reguleeritakse üha enam ning kindlustusmaakleritel on lihtsam nö jõud ühendada.

2018. aasta oktoobris jõustus Euroopa Liidus ka uus direktiiv, mis käsitleb kindlustustoodete turustamist (IDD) ning mille eesmärgiks on pakkuda kliendile kindlustushuvile vastavat kindlustuslepingut. Direktiiv tõi kaasa koolitusnõude kindlustustoodete müüjatele, selleks, et töötajad oleksid piisavalt kvalifitseeritud ning pädevad klientide nõustamisel. Töötajatel tuleb läbida 15 tundi aastas.

Tulevik toob uuenduslikke kindlustuslahendusi

Võib öelda, et tõusuteel majandus on ka kindlustusmaaklerite äritulemusi parendanud. Hinnanguliselt 90% ettevõtetest kasutavad kindlustusmaaklerite teenuseid, kuid ka eraisikud hindavad aina enam kindlustusmaakleri väärtust, sest pakutakse võimalust võrrelda, antakse soovitusi ning nõustatakse.

Kindlustusmaaklerid nii Eestis, kui ka mujal maailmas on kindlustussektoris olnud peamised innovatsiooni vedajad. See on tingitud sellest, et maaklerettevõtted on oluliselt väiksemad, paindlikumad ning kiiremad ideede ellu viimisel võrreldes suurte rahvusvaheliste kontsernidega. Jaeklient väärib samasugust teenust nagu äriklient ning kindlustusmaaklerid pööravad sellele rohkem tähelepanu. Luuakse uuenduslikke lahendusi peamiselt eratarbijatele just selleks, et kindlustuse ostmine ning tarbimine oleks lihtsam.

Kindlustusmaaklerid on alati olnud ka uute toodete ja kindlustusandjate turule toojad ning ka see jätkub. Olen veendunud, et uuel aastal toovad kindlustusmaaklerid turule mõne uue kindlustustoote või -lahenduse. 2018. aastal näiteks jõudis turule küberkindlustus. Kuna kohalikud kindlustusandjad sellist toodet ei paku, siis kindlustusmaaklerite abiga on võimalik seda mujalt vahendada.

Allikas: Finantsuudised (27.12.2018)