Uus liikluskindlustuse seadus

1. jaanuar 20153 minut(it) lugemist

26.03.2014 võttis Riigikogu üksmeelselt vastu uue liikluskindlustuse seaduse, mille muudatused jõustuvad 01.10.2014. Uue liikluskindlustuse seaduse eesmärk on muuta liikluskindlustussüsteem tarbijasõbralikumaks ja kahjukäsitlemine mugavamaks. Eesti Liikluskindlustuse Fondi kinnitusel uus seadus kohustusliku liikluskindlustuse hinda ei mõjuta.

Kui seni sai kannatanu liikluskindlustuse hüvitist taotleda vaid kahjutekitaja kindlustus-seltsist, siis uue liikluskindlustuse seaduse järgi on võimalik pöörduda kahju hüvitamiseks kannatanu enda kindlustusseltsi poole.

Praegu kehtiva seaduse järgi peab kindlustusselts 30 päeva jooksul kahju kannatanule teatama, kas ja millises ulatuses kahju talle hüvitatakse. Uue liikluskindlustuse seaduse järgi peab kindlustusselts hüvitamist alustama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.

Oktoobrist alates peavad kindlustusseltsid eelistama taastusremonti rahalise hüvitamisele. Kindlustushüvitise maksmine rahas on lubatud vaid mõjuval põhjusel, eelkõige siis, kui taastusremont on mingil põhjusel ebamõistlik.

Sõiduk, mida ei kasutata, võib olla ilma liikluskindlustuseta vaid aasta senise kahe aasta asemel. Kindlustamata sõidukiga ei tohi liikluses osaleda ning kui sõidukit ei kasutata üle aasta, tuleb sõiduk ajutiselt liiklusregistrist kustutada.

Võrreldes täna kehtiva seadusega hakkavad kehtima mõned uued tagasinõuete alused, mille alusel on kindlustusseltsil võimalik kindlustusseltsi poolt hüvitatud kahju hiljem süüdlaselt välja nõuda. Alates sügisest võib liiklusõnnetuse põhjustajalt kahju tagasi nõuda näiteks siis, kui ületati lubatud sõidukiirust rohkem kui 40 km/h või siis, kui avarii tehti politsei eest põgenedes.

Uue liikluskindlustuse seaduse järgi hakatakse automaatselt kindlustama kindlustamata sõidukeid. Automaatne kindlustus rakendub omaniku sõidukile juhul, kui viimase kindlustuslepingu lõppemisest on möödunud aasta. Sellisel juhul tuleb tasuda liikluskindlustuse fondi poolt esitatud makseteatis. Automaatset kindlustus saab igal ajal lõpetada – selleks tuleb kas sõlmida liikluskindlustuse leping või sõiduk ajutiselt või alaliselt liiklusregistrist kustutada.

Mida teha kui mul seisab garaazis uunikum?
Kui sul on uunikum, millega liikluses ei osale, siis võid selle registrist maha võtta.
Kui sul on uunikum, millega liikluses vahest osaled, on sul kaks võimalust:

1. Eemalda sõiduk ajutiselt liiklusregistrist.  
Sõiduk kustutatakse registrist ajutiselt sõiduki omaniku või tema esindaja taotluse alusel. Ajutise registrist kustutamise periood on mitte vähem kui üks kuu ja mitte rohkem kui 24 kuud. Taotluses märgitud ajutise registrist kustutamise perioodi möödumisel loetakse sõiduk registris olevaks.

2. Sõlmi ajutine kindlustus, kasvõi üheks päevaks. Poliisi lõppedes ei ole aasta aega kindlustuskohustust, kui ei osaleta liikluses.
Kindlustuskohustust ei ole lepingu lõppemisele järgneva 12 kalendrikuu jooksul tingimusel, et sellel ajavahemikul ei osaleta sõidukiga liikluses ega kasutata sõidukit muul viisil, mis võib põhjustada kindlustusjuhtumi. Eelnimetatud tähtaja jooksul ei rakendata sõidukile automaatset liikluskindlustust.