Kindlustusturg 2018: keskendumine tarbijate heaolule, kuid hinnatase muutlik

16. aprill 20185 minut(it) lugemist
Kindlustusturg 2018 keskendumine tarbijate heaolule, kuid hinnatase muutlik 2

Aasta 2018 algus tõi turule ettevõtte ravikindlustuse, mis toetab võimalust tõsta töötaja tervise ja heaolu väärtustamine esikohale. Ka on märgata erinevate kindlustusliikide lõikes tarbijate teadlikkuse kasvu kindlustuse ostmisel. Kahjuks on aga kindlustuste hinnatase turul muutlik.

Liikluskindlustuse hinnad turul

Liikluskindlustuse hinnatõusu on turul tunda olnud juba 2015. aastast ning kahe viimase aastaga on hindade tõus vaid hoogu juurde saanud. Peamise hinnatõusu põhjuse taga on jätkuvalt viimastel aastatel toimunud kahjud. Liikluskindlustuse Fondi andmetel on kindlustusjuhtumite arv püsinud samal tasemel ning eelmise aasta liikluskindlustuse kahjum vähenenud üle kuue korra (LKF 15.02.2018). Tõenäoliselt on seega hinnad 2018. aastal stabiilsemad, kuigi väike hinnatõus on ilmselt vältimatu.

IIZI klientide viimaste aastate ostukäitumise alusel saame kuude lõikes jälgida kindlustusseltside liikluskindlustuste keskmiste maksete trendi (vt joonist). 2016. aasta keskmine makse aastaste poliiside puhul oli 75,97 €, siis 2017. aastal oli makse juba 87,69 €. Keskmine hinnataseme kasv on olnud üle 13%, mis on muutus ennekõike tarbijate rahakotile.

Lähtudes IIZI klientide kogemustest on senine hinnatõus olnud neile väiksem ja valutum, kui turu keskmine. Kindlustusmaakleri teenust kasutades on lepingu uuendamisel erinevate pakkujate võrdlemise abil võimalik leida samas hinnavahemikus või minimaalsema hinnatõusuga liikluskindlustus.

Võrdle liikluskindlustuse pakkumisi

Kodu- ja vara kindlustamine

Eesti kinnisvaraturul toimus 2017. aastal kokku 9,3% rohkem ostu-müügitehinguid võrreldes 2016. aastaga (Maa-amet, 2018). Huvi kodukindlustuse vastu on samuti tõusutrendis. See kinnitab, et inimesed on nii riskidest kui ka võimalustest aina teadlikumad. Koos kodukindlustusega soovitakse kindlustada rohkem vara, mis tähendab kodus hoitavaid kui ka kaasas kantavaid asju. Näiteks spordivarustust kui ka erinevaid seadmeid.

Vara saab kindlustada väga mitmel erineval viisil. Näiteks ostad arvuti ning sõlmid välisriiki minnes reisikindlustuse, on võimalik see arvuti reisikindlustuse raames kindlustada. Samas võid ka seadmeid ostes neile nn ostukindlustuse kohe kaasa saada jne. Seejuures tuleb aga tähelepanu pöörata erinevate kindlustusseltside tingimustele, et soovitud kindlustuskaitse oleks varale piisav. Nii väldid olukordi, kus oled end ülekindlustanud, sama vara on kaitstud rohkem kui ühe kindlustuslepinguga, või alakindlustanud, vara ei ole kindlustusele valitud või kindlustuskaitse summa ei ole piisav.

Korteriomandi- ja korteriühistuseadusse muudatus, mis jõustus jaanuarist, tõi kaasa muudatuse, millega kehtib korteriomandist tuleneva nõude korral korteriomanike ühine vastutus. See tähendab, et näiteks jääpurikaõnnetuse eest kannavad vastutust kõik korterelamu elanikud.

IIZI kodukindlustuse tootejuht Kaire Villmäe sõnul tasuks korteriühistutel kindlasti mõelda laiema kattega vastutuskindlustuse peale, mis on abiks erinevate kahjujuhtumite korral. Vastutuskindlustus aitab olukordade puhul, mil kahju eest vastutab ühistu ehitise või ehitisealuse maa omanikuna – näiteks liivatamata kõnnitee või kukkuva jääpurika puhul ning katab ka korteriomanikele põhjustatud kahjud.

IIZI kindlustusspetsialistid soovitavad eelistada terviklikku kodukindlustuslahendust. See tähendab, et lisaks kodule kindlustatakse ära kohe ka kodune vara ning vastutus. IIZI klientidest üle 50% kasutab seda varianti ja näeme selle osakaalu suurenemist.

Võrdle kodukindlustuse hindu ja tingimusi

Küberkindlustuse riskid kasvavad

Küberrünnakud ei ole Eesti ettevõtetele võõrad ning üha sagedamini tuleb erinevates sektorites ette intsidente küberpahalastega. See kasvatab teadlikkust võimalikest ohtudest, kuid paraku lahendusena ei osata veel kindlustamisele rõhku panna. Teema puudutab kõiki ettevõtteid, kelle valduses on delikaatsed isiku- või finantsandmed või kes kasutavad infosüsteeme ning veebilahendusi.

Eesti turul olevatest ettevõtetest saame näitena välja tuua advokaadibürood, tervishoiuasutused, logistikaettevõtted aga ka reisikorraldajad, kes on asunud tegutsema.

Peagi Euroopa Liidus jõustuva andmekaitseregulatsiooni valguses võib tulevikus eeldada ettevõtete kasvavat vajadust kindlustuse ostmiseks. Reaalsed küberrünnakud ning kahjud panevad mõtlema, kui hinnalised on ettevõtte andmed ning kui suur on vastutus.

Rohkem infot küberriskide kindlustamise kohta

Huvi on kasvanud nii reisikindlustuse kui ka lisakaitsete osas

IIZI 2017. aasta statistika näitab, et huvi reisikindlustuse vastu on kasvanud (võrreldes eelmise aastaga ligi 37% rohkem päringuid) ning samuti küsitakse oluliselt rohkem ka lisakaitsete kohta. Üle 80% reisikindlustustest sõlmitakse täiendavate lisakaitsetega. Enamlevinud reisikindlustuse lisakaitsed peale pagasi- ja reisitõrkekindlustuse on sportimise lisakaitse (10% reisikindlustustest) ja reisitõrke lisakaitse (5% reisikindlustustest).

See kinnitab inimeste teadlikkust reisikindlustuse vajadusest ning ka võimalustest. Tõusutrendis on ka nende inimeste arv, kes kohe koos reisiplaanide tegemisega kindlustusele mõtlevad ja reisikindlustuse aegsasti enne reisi algust ära vormistavad (rohkem kui 5 päeva enne reisi algust ca 46% kindlustajatest) ning tänu sellele ka laiemat kindlustuskaitset omavad.

Huvi lisakaitsete vastu suureneb, kui meedias levib info mõne riigi eriolukorra kohta. Kui juhtum on juba toimunud või on reaalne võimalus selle toimumiseks, siis kindlustusseltsid ei pruugi enam kaitset pakkuda. Kindlustusjuhtum on siiski ootamatu ja ettenägematu sündmus.

IIZI klientide ostukäitumise alusel näeme, et 2016. aasta keskmine reisikindlustuse makse oli 41,50 € kuid 2017. aastal 39,50 €. Reisikindlustuse hinnad on teatud segmentides muutunud kallimaks ja osades jälle odavamaks, keskmine hinnatase tänu sellele aga liikunud allapoole.

Võrdle reisikindlustuse hindu ja tingimusi

Uus: ettevõtte ravikindlustus

Aasta algusest jõustunud maksuseaduse muudatuste toel tuli turule uus tooteliik – ettevõtte ravikindlustus. Ravikindlustuslepingu maksed ei kuulu erisoodustuse alla ja seega saab tööandja pöörata rohkem tähelepanu töötaja tervise väärtustamisele ning panustada töötaja tervisesse.

Ettevõtte ravikindlustus on ettevõtetele hea võimalus kasutada maksuvabalt tervisega seotud soodustusi. Tegemist on alternatiiviga spordisoodustustele, mis võib muutuda Eestis ettevõtete poolt pakutava motivatsioonipaketi oluliseks osaks. Vaadates teiste riikide kogemusi, siis tegemist kindlustusliigiga, mis on ühe suurema turuosaga. Seda trendi on oodata ka meie turule.

Eelkõige aitab ettevõtte ravikindlustus leevendada haigekassa kitsaskohti. Ei pea ootama kuude kaupa järjekordades, et spetsialisti vastuvõtule pääseda või peale rasket haigust taastusravi saada. Kindlustus võib kompenseerida nii hambaravi kui ka muid raviteenuseid. Kiire arstiabi tähendab ettevõttele parema tervisega töötajaid. Kindlustamiseks saab valida standardpakette või koostada oma ettevõttele sobiva raviteenuste paketi. Kindlasti on hea nõu pidada lahenduse osas kindlustusspetsialistiga.