Kui sätid reisile, siis mõtle ka reisikindlustusele

1. jaanuar 20157 minut(it) lugemist

Paljud tahavad suvel välismaale puhkama sõita. Juba reisi plaanides tuleb hakata mõtlema ka reisikindlustusele. Sääst reisikindlustuse arvelt võib anda rahakotile valusa hoobi.

Isegi pealtnäha väike äpardus võib põhjustada suuri väljaminekuid, rääkimata siis reisil ette tulnud tõsisematest tervisehädadest, mille puhul võivad kulud küündida ka kümnetesse tuhandetesse eurodesse. Kindlustusfirmadel tuleb reisikindlustuse vallas tegelda väga erinevate juhtumitega, alates viirushaigustesse nakatumisest kuni tõsiste õnnetusteni.

Reisikindlustuse ostmisel on tähtis valida piisava ulatusega kindlustuskaitsed ja -summad, sest suvel sukelduma-surfama või talvel suusatama minnes ei ole õnnetuse korral tavalisest reisikindlustusest abi, kui lisakaitsena pole juurde ostetud kõrge riskiga tegevuse kindlustamist. Ka tuleb alati tähelepanu pöörata hüvitislimiitidele.

Tõsisemate juhtumite kulud kaugemates riikides võivad küündida ka 100 000 euro kanti. Raviarvete suurus sõltub ka asukohariigist: kõhuviiruse ravi eest näiteks tuleb ühes riigis maksta 50, teises aga 500 eurot, operatsioonide hinnad võivad eri riikides ulatuda paarist tuhandest eurost 10 000 euroni.

Harvad pole ka need juhud, kus välismaal õnnetusse sattunud kindlustuseta inimene peab ravikulude tasumiseks paluma abi lähedastelt.

Paljud teevad oma reisiplaanid just suveks, paraku ei ole inimesed, eriti just eakad, sageli valmis lõunapoolsetes riikides valitsevaks kuumuseks. Kuumusest põhjustatud levinuimad tervisemured reisil on südame rütmihäired ja kõrgenenud vererõhk.

Kindlasti tuleks juba enne reisi ostmist järele uurida, milline on reisi ajal sihtkohas keskmine temperatuur, ja teha reisiplaane selle järgi ning oma tervist arvestades – kahju ju, kui kauaoodatud puhkus tuleb võõral maal veeta haiglaseinte vahel.

Osta kindlustus koos reisiga

Reisitõrkekindlustus kaitseb lisakulutuste eest, mis tekivad reisi katkemise, ärajäämise või juba alanud reisi graafikust kõrvalekaldumise tõttu. Kindlustus tasub osta kohe koos reisiga, sest siis on kindlustuskaitse olemas ka enne reisi algust.

Näiteks teavitab lennufirma pärast piletite ostu, aga enne reisi algust lennuplaani muutusest ja inimene, kellel oli planeeritud mitmeid jätkulende, peab nüüd ostma uued piletid, mille hind võib olla mitu korda kallim, kui need maksid mitu kuud ette ostes. Kui reisikindlustus on olemas, aitab uute piletite kulu kanda kindlustusfirma.

Ka tuleks reisitõrkekindlustus teha paraja varuga, üsna sageli jäädakse kindlustuse ostmisega hilja peale. Näiteks haigestub reisile mineja vahetult enne reisi ja alles siis tuleb meelde kindlustus soetada. Sel juhul ei saa aga kindlustus aidata juba tehtud, kuid kasutamata jäänud kulutuste korvamisel. Kindlustusspetsialistide sõnul tõusevad reisitõrkekindlustuse kahjud järsult näiteks talvistel koolivaheaegadel – peamiselt viirushaiguste tõttu. Juhtub aga muudki.

Kui sihtkohta jõudmiseks on vaja ümber istuda eri lennujaamades, tasub kindlasti mõelda nii pagasi, reisi ärajäämise kui ka hilinemistega seotud kaitsele. Ka kogenud reisiselle võivad tabada ootamatused, näiteks lisaturvakontroll. Väikeste lastega reisides võib aga teekond tuttavaski terminalis võtta tavapärasest mitu korda rohkem aega.

Ka puhkuselainel olles ei saa elu päris muretult võtta: kaasavõetud asjadel tuleb siiski hoolsalt pilk peal hoida. Kui aga satute sellele vaatamata varguse ohvriks, tuleb sellest kohe teavitada politseid.

Vaata pakkumine hoolikalt üle

IIZI reisikindlustuse tootejuht Moonika Kaste nendib, et sugugi harvad pole olukorrad, kus reisiline pole kuigi teadlik sellest, mis peaks olema kindlustuspoliisil märgitud või millal on kindlustusest abi. “Kindlustusseltside pakkumised on üsna erinevad, seepärast tuleks tähelepanu pöörata kaitsete sisule ja vaadata üle välistused,” juhendab ta. “Oluline on mõelda hoolikalt läbi, mis on reisi eesmärk ja millised kaitsed on vajalikud. Kindlasti tasub kindlustusspetsialistiga nõu pidada – siis saab kõik vajalik poliisile kirja, vajadusel on võimalik sõlmida ka erikokkuleppeid.”

Mõistagi võib reisil olles ikkagi tulla ette ka olukordi, mida pole kindlustusseltsi tingimustes kirjas. Iga sellist juhtumit vaatleb kindlustusselts eraldi ja teeb otsuse konkreetsetest asjaoludest lähtudes.

“Kindlustusseltsidelt on tulnud hüvitamisotsuseid, mis on tehtud tingimusteväliselt või kus uute asjaolude selgumisel muudetakse otsust ühes või teises suunas,” räägib Kaste. “Kui aga tingimuste järgi on tegemist kindlustusjuhtumiga, ei ole kindlustusseltsil põhjust maksmisega viivitada. Igal juhul tasub kahju korral oma kindlustusseltsi pöörduda.”

Soovitusi reisikindlustuse ostjaile

 • Kindlustusseltside tingimused on erinevad – tutvu nendega, kindlasti vaata üle välistused. Hind on vaid üks osa kindlustusest. Vajadusel pea summade asjus nõu kindlustusspetsialistiga.
 • Vaata juba reisi kavandades üle oma reisidokumendi kehtivus – reisikindlustusest pole abi, kui kehtivuse kaotanud passiga lennule ei lubata.
 • Vormista reisikindlustus kohe, kui on teada reisi täpsed kuupäevad ja tehtud esimesed kulutused reisile (piletid, hotell jm).
 • Veendu, et poliisil olevad andmed on õiged (nimed, isikukoodid, kuupäevad, piirkond). Reisi alguseks on kuupäev, kui lahkute Eestist, poliis peab kehtima kuni päevani, kui jõuate tagasi Eestisse. NB! Ära unusta tagasisõidul ajavahet. Reisipiirkonna sisse tuleb arvestada ka riigid, kus on vahemaandumisi.
 • Reisiplaani koostades varu piisavalt aega ümberistumisteks – eriti kui pead vahetama lennujaama/terminali, kui reisid lastega või kui vahepeal tuleb pagas välja võtta. Kindlustusseltsidel on kehtestatud ajaline piirang ümberistumisele.
 • Ära anna koos pagasiga ära hinnalisi esemeid: fotoaparaat, videokaamera, rüperaal jm peavad alati olema isikliku ja pideva järelvalve all. Võta need käsipagasisse. Kui reisides on kaasas spordivarustus, siis veendu, et pagasikindlustuse kaitse kehtiks ka neile esemetele.
 • Lähtu alati oma reisi eripärast, vali kaitsed ja nende summad vastavalt reisi iseloomule, lisa vajadusel kaitseid: reisitõrke lisakaitse, vastutuskindlustus, õnnetusjuhtumikindlustus, rendiauto omavastutus, kaitse sportimisel või füüsilise töö tegemisel jmt. Kui vastavat kaitset ei ole lisatud pole kindlustusseltsil hüvitamiskohustust.
 • Reisitõrkekindlustuse puhul lähtu kindlustussumma valikul sellest, kui suured on esialgsed reisikulud kokku. Arvuta välja, kui palju võib maksma minna ootamatu reisilt naasmine ja vali reisitõrke summa suurema kulu järgi.
 • Ravi hinnad võivad maailma eri paikades olla väga erinevad, seetõttu on mõistlik valida kindlustussumma alates 100 000 eurost.
 • Kui reisil midagi juhtub, tuleks kindlustust teavitada võimalikult kiiresti – kindlustusfirma saab soovitada, kuhu pöörduda abi saamiseks.
 • Kindlasti tuleb võtta kahjujuhtumit tõendavad dokumendid kohalikult politseilt, kiirabilt ja haiglatelt, ka nt pagasi hilinemist kinnitav tõend jmt. Hoia need alles.

Allikas: Õhtuleht

Tegemist on väljavõttega Õhtulehes ilmunud uudisest, kogu täispikka uudist reisisoovituste kohta loe otse allikast.

Võrdle reisikindlustuse pakkumisi

Kindlustamine on iizi. 

Kui soovid püsida kindlustusturul toimuvaga kursis, siis liitu meie uudiskirjaga!