Kuidas reisimine lapsi arendab?

5. veebruar 20244 minut(it) lugemist

Reisimine lastega on ühelt poolt väljakutse, kuid teisalt mõjub lapse arengule ainult positiivselt.

Sageli keskendutakse sellele, kuidas lastega reisimine on üks suur töö ja vastupidine puhkusele. Kahtlemata on lastega koos reisimisel omad väljakutsed ja nõuandeid selles osas jagasime selles artiklis, kuid ühine reis on neid väljakutseid väärt, sest lisaks koosveedetud ajale avardub reisil olles laste maailmapilt määramatult palju.

Keskkonnavahetus sunnib kohanema

Kuigi tervislik rutiin teeb head, siis võimalus näha ja kogeda uusi paiku arendab lapse kohanemisvõimet. Lennujaam ja lennuk, kohalik transport, võimalik ajavahe, kliima, erinevad ööbimiskohad jne pakuvad nii avastamisrõõmu kui sunnivad adapteeruma omale tavapäratus keskkonnas. Viimane läheb aga palju lihtsamalt kui kõrval on vanemate tugi ja seljatagune.

Laps muutub avatumaks ja empaatilisemaks 

Reisides näeb ja tutvub laps erineva kultuuriruumi, kommete ja inimestega. See on vajalik silmaringi avardamaks ja mõistmiseks, et kõik inimesed ei ole sellised nagu on koduriigis harjutud nägema. Maailm muutub pidevalt, rahvas liigub ja rassid segunevad, mistõttu aitab lapsepõlves nähtu ja kogetu väikesel inimesel tolerantseks, empaatiliseks ja teistega arvestavaks kodanikuks kasvada.

Psühholoogid kinnitavad, et lapse empaatia arendamine õpetab neid iseennast ja oma emotsioone paremini mõistma ning reguleerima. Laps õpib läbi teiste kogemuste, misläbi areneb neil ka võime teistega ühel või teisel teemal paremini samastuda.

Areneb võimekus probleeme lahendada

Reisimises on palju positiivset, aga mõnel juhul tuleb tegeleda ka erinevate ootamatustega. Need olukorrad näitavad lapsele, et elu on palju mitmetahulisem ja alati ei saa käituda nii nagu parasjagu tuju on. Oluline on leida lahendusi, mõnel juhul leppida ja edasi liikuda. See on koht, kus laps õpib palju oma vanemate käitumisest ja nende probleemide lahendamise oskusest.

Toimub isiksuse areng

Reisides on lapsel võimalik ka ennast paremini tundma õppida. Ta mõistab, mis talle meeldib ja mis ei meeldi, mis tal silmad särama paneb ja mis tegevused meele pahuraks muudavad. Reisilt võib leida uusi sõpru, avastada täiesti uue hobi (nt: snorgeldamine, suusatamine,  surfamine vms) või maitsta midagi esimest korda.

Reisimine pakub interaktiivset õpet

Reisimine võimaldab realiseerida koolis õpitut või raamatutest loetut. Imetore on näha Giza püramiidi või kohata delfiine, millest ja kellest on siiani laps vaid kuulnud. Ka enne reisi saab lapsevanem lapses puhkusereisi vastu veelgi suuremat huvi tekitada, mängides sihtkohast inspireeritud lauamänge, uurides eksootilist loomariiki või vaadates mõnda põnevat filmi.  Tõenäoliselt jäävad selliselt kinnistatud teadmised paremini meelde, saates last veel hilisemas elus ja mis peamine, luues mälestusi kogu eluks.

Pere on kallis, reisikindlustus ei ole

Reisikindlustuse valikul peavad paljud kõige olulisemaks kaitseks meditsiiniabi, siis tegelikult võib samaväärselt tähtsaks pidada nii reisitõrke- kui pagasikaitset.

Meditsiiniabikaitse hoolitseb sinu ja su pere eest, kui keegi teist peaks reisi vältel haigestuma või õnnetusse sattuma. Kuna kohalik haiglaravi on paljudes riikides röögatult kallis, siis tuleks sellele mõelda ka meditsiiniabi kindlustussummat valides.

”Et haigeks jäädakse sageli ka enne reisi, mille tõttu jääb kauaoodatud puhkus ära, siis tuleks kindlustust ostes valida juurde reisitõrkekaitse,” soovitab IIZI vara- ja isikukindlustuse tootearendusjuht Pille Plees. Eriti oluline on see lastega reisides, sest hooajalised viirushaigused tabavad just neid kõige sagedamini.

Pleesi sõnul on viimasel ajal oluliselt sagenenud juhtumid, kus pagas hilineb välisriiki jõudes mitmeid päevi. „Selleks, et puuduvate asjade tõttu basseini äärde minek ära ei jääks ja hambad pestud saaks, tuleb appi pagasikindlustus,“ ütleb ta, et pagasikindlustuse olemasolul hüvitatakse esmavajalikud riided ja asjad.

“Mis puudutab pagasikahjusid, siis siin tasub meeles pidada, et pagasikindlustuse alla kuulub ka käsipagas, kus inimesed hoiavad lisaks esmavajalikele asjadele ka hinnalist nutitehnikat,” rõhutab Plees, et kindlustuse ostmisel pagasi väärtusele mõeldes võiks seda kindlasti arvesse võtta.

Kui eelpool väljatoodud nüansid tunduvad keerukad, siis IIZI kodulehelt reisikindlustust ostes on asi lihtne, kui lähtud kindlustuspaketi valikul IIZI soovitusest.

Perepuhkus on kindlasti üks väärt kogemus, mis võimaldab nii iseennast kui oma lähedasi uue nurga alt tundma õppida. Võttes rahulikult ja kaasates lapsi algusest peale reisi planeerimisse võid kindel olla, et ka pere noorimate jaoks kujuneb puhkusereisist üks imetore mälestus kogu eluks.

Reisile Sinuga

Reisile Sinuga

Reisi kindlustamisel on oluline kindlustuskaitsete sisu. Kiirelt ja targalt aitab valida “IIZI soovitus”!

Vaata lähemalt