Uudne lahendus sihib täpselt väikeettevõtja vajadusi

13. jaanuar 20225 minut(it) lugemist
uudne lahendus sihib tapselt vaikeettevotja vajadusi 660x330

Väikeettevõtte vajadusi hindav uudne kindlustuslimiit kaitseb ettevõtjat ootamatute väljaminekute eest. Eestis ainulaadset kindlustuslahendust saab soetada mugavalt veebist.

Eesti on täis tublisid väikeettevõtjaid, kes tahaksid end oma tegemistes kindlamalt tunda. Paraku on varade kindlustamine valmistanud väikeettevõtjale rohkelt peavalu, kui läbi on tulnud närida nii bürokraatiast kui keerulisest juriidikast. IIZI peab lugu lihtsatest ja kliendile mugavatest lahendustest, mistõttu oleme turule toonud täiesti uudse lähenemise väikeettevõtete kindlustamisel.

Statistikaameti andmetel on 98% äriühingute üldarvust mikro- ja väikeettevõtted

Rohkem kui pool töötajatest toimetavad väikeettevõtetes, mistõttu on oluline teha väikeettevõtjate elu võimalikult mugavaks, pakkudes neile lihtsaid, kuid tõhusaid erilahendusi vastavalt majanduskeskkonna muutustele.  

Väikeettevõtja klassikaliselt suuri tootmishooneid ei oma. Valdavalt soovitakse kindlustada kontoripindu, seal olevat sisustust, laokaupu, tööks tarvilikke seadmeid ja tehnikat. Lisaks on väikeettevõtja tavapärasest liikuvam, tehes tööd peale kontori nii kodus kui kliendi juures.  

Teadagi, õnnetus ei hüüa tulles ja ka väiksem kahju võib väikeettevõtjale avaldada suurt mõju. Sel puhul hoiavad ettevõtjat varakindlustuse kaitsed, mis loovad tagala, et äritegevusega saaks jätkata ka ootamatute kahjude korral.  

Uudne lähenemine annab väikeettevõtjale vabaduse 

Kui tavapäraselt kindlustatakse konkreetset vara, konkreetsele summale, näiteks hoone taastamisväärtusele, kaup vastavalt laoseisule, siis täna on võimalik osta kindlustuslimiiti, mille osas kehtib kaitse varade üleselt.  

Kahju korral makstakse rahalist hüvitist ettevõtja poolt valitud kindlustuslimiidi ulatuses. Vajadusel hüvitatakse põhjendatud kulud ka majandustegevuse jätkamiseks. Näiteks kolimine, ajutiste ruumide või seadmete rent, klientide teavituskulud jms. 

Tugevam kindlustuskaitse 

Kindlustatavate riskide osas on kaitse tavapärasest laiem ehk põhikaitsed on sisukamad. Näiteks juhul kui kahju põhjustajaks on katkine veetoru, siis tavapäraselt hüvitatakse ainult sellest veetorust tulenev kahju mitte veetoru ise. Laiema kindlustuskaitse eelis ongi see, et antud olukorras hüvitatakse kogu õnnetus ehk nii veetoru lõhkemisest tekitatud kahjud kui ka kulud veetoru parandamiseks. Samuti tagavad valitavad lisakaitsed ettevõttele enamlevinud juhtumite korral kindlustunde. Juhul, kui viibitakse välismaal ja kaasaoleva tahvelarvutiga peaks midagi juhtuma, siis Euroopa Liidu piires on sellega kaasnevad kahjud kaetud. 

Abiks vastutuse kandmisel 

Vastutuskindlustus hoiab väikeettevõtjat olukorras, mil äritegevuse käigus tekitatakse kahju kolmandatele isikutele ning ettevõtja vastu esitatakse nõue kahju hüvitamiseks. Vastutuskindlustuse olemasolul hüvitatakse ka võimalikud õigusabikulud. 

Kaitstud seadmed üle Euroopa 

Kui reisitakse Euroopa Liidu piires, saab ettevõtte tööks vajalikke süle- ja tahvelarvuteid ning teisi tööks vajalikke elektroonilisi seadmeid rahuliku südamega kaasa võtta, sest nende kindlustuskaitse kehtib Euroopa Liidu üleselt.  

Kiire ja lihtne ostuprotsess 

Sobiva kindlustuslahenduse saab iga ettevõtja endale ise meie veebist osta. Oleme teinud kõik selleks, et andmete sisestamine ja esitamine oleks võimalikult mugav ning vajalik saaks tehtud vaid mõne klikiga. Näiteks hoone kindlustamisel ei pea teadma selle parameetreid, ehitusaastat või seda, mis summa eest on maja ehitatud.  

Väikeettevõtte kindlustus on sobilik erinevas valdkonnas tegutsevatele väikeettevõtjatele

Olgu tegemist raamatupidamis-, personali-, IT-arendus, teenindussektori või põllumajandusega – oma varasid saavad sobivas kindlustuslimiidis kindlustada kõik tegijad, kelle tegevus ei hõlma endas suuri riske.

Väikeettevõtete vara kindlustamine pole kunagi olnud nii muretu ja meil on hea meel, et saame väikeettevõtjate kindlustuselu lihtsustamisel olla abiks ja seda esimestena Eestis. 

Kliendikogemus:  

Ettevõtja Margus, Laineravi OÜ

Kas teil on eelnev kogemus oma ettevõtte kindlustamisel? Kuidas võrdlete IIZI väikeettevõtte varakindlustuslahenduse ostuprotsessi kindlustusseltsidega?  

Laineravi OÜ juhatuse liikme Marguse sõnul on tal küll eelnev kogemus väikeettevõtte kindlustamisel olemas, kuid IIZI pakutav SME varakindlustuslahendus tundus talle oluliselt kergem mõista. „Lihtsam oli vormistada ja meeldis see, et täpselt oli tabatud väikeettevõtte vajadusi,” sõnab ta, et see kokku tegi tootest arusaamise ja lepingu sõlmimise lihtsamaks.   

Kas kahjude osas omate kogemust? SME lahendus pakub kindlustuslimiidi valimise võimalust. Kuidas näete, et see limiit teid kahju korral aidata võiks? 

„Eelnevast elust on küll kahjukogemus olemas, kuid see oli nii ammu aega tagasi, et enam täpselt ei mäleta,“ tunnistab Margus. Ettevõtja jaoks on kindlustamisel oluline eelkõige kahjustada saanud varade hüvitamine. “Mul praegu laenukohustust ei ole, mistõttu on esmatähtis varalise kahju hüvitamine, et saaks oma tegevusega jätkata. Kui seadmetega midagi juhtub, oleks hea hankida kohe uued ja edasi tegutseda,” ütleb Laineravi juht, et tema tegevusvaldkonnas on tegemist väga kallite masinatega, mis riske ei kannata.  

Kuidas meie väikeettevõtetele mõeldud kindlustuslahenduseni jõudsite?  

“Mul oli kindel soov kindlustada,” sõnab ettevõtja, kelle tegevus hõlmab spetsiifilisi seadmeid nagu elektriravi. Olgugi, et kasutusel on juba firma vara kaitsvad erinevad turvameetmed, siis kindlustuse olemasolu on tema jaoks number üks. 

“Kuna ma olen auto-, kodu- ja reisikindlustust teinud läbi IIZI, siis väikeettevõtte kindlustamine tundus loogiline jätk,” selgitab mees, et kindlustuspoliiside ühes kohas hoidmine tundub tema jaoks igati mugav. 

Leia oma väikeettevõttele sobivaim kindlustuslahendus!