IIZI väikeettevõtte
kindlustus
Uudne lähenemine väikeettevõtte kindlustamisel

Väikeettevõtte kindlustus

Ainulaadne kindlustuslimiit
Kui tavapäraselt kindlustatakse konkreetset vara, konkreetsele summale, näiteks hoone taastamisväärtusele, kaup vastavalt laoseisule, siis nüüd saad osta kindlustuslimiiti, mille osas kaitse varade üleselt kehtib. Kahju korral kasutatakse limiiti varade osas, mis kannatada said.
Kulud majandustegevuse jätkamiseks
Kindlustusjuhtumi tagajärjel hüvitatakse põhjendatud kulud majandustegevuse jätkamiseks. Näiteks kolimine, ajutiste ruumide või seadmete rent, klientide teavituskulud jms.
Kindlustusleping kohe kätte
Saad kindlustuse kohe veebist iseseisvalt osta ning oleme vajalike andmete esitamise Sinu jaoks lihtsaks ning mugavaks teinud. Selge ostuprotsess tagab kiire ja vajaliku kindlustuslahenduse Sinu ettevõttele.
Valmis vastutama
Kui tekitad äritegevuse käigus või hoonet omades, hallates kahju kolmandatele isikutele ning Sinu vastu esitatakse nõue kahju hüvitamiseks, on abiks vastutuskindlustus. Lisaks hüvitab kindlustus tekkida võivad õigusabikulud.
Ulatuslik kindlustuskaitse
Kindlustatavate riskide osas on kaitse laiem tavapärasest. Sisukamad põhikaitsed ja valitavad lisakaitsed tagavad ettevõttele enamlevinud juhtumite korral kindlustunde.
Kindlustus süle- ja tahvelarvutitele
Saad ettevõtte tööks vajalikke süle- ja tahvelarvuteid ja teisi tööks vajalikke elektroonilisi seadmeid Euroopa Liidu piires kindlustada ja kahju korral kiirelt tavapärasesse töörütmi naasta.

Hea teada

Mis on kindlustuslimiit?
Saad valida sobiva rahalise limiidi, mille ulatuses kehtib kindlustuskaitse Sinu poolt märgitud varagruppidele kokku. Kahju korral makstakse hüvitist varade osas, mis kahjustada said, valitud limiidi piirini.
Kas kindlustatava vara peab üles loetlema?
Varadest eraldi nimekirja koostama ei pea. Pead vaid valima varade grupid (näiteks hooned, kaup, inventar, seadmed ), mille osas soovid, et kaitse kehtiks. Kindlustuskaitse kehtib Sinu poolt valitud varagruppide üleselt kindlustuslimiidi piires.
Mis on kindlustuskoht?
Kindlustuskoht on lepingusse märgitud aadress, kus Sinu ettevõtte kindlustatavad varad asuvad. Kindlustuskohti võib olla mitu. Näiteks asub ettevõtte kaup laohoones Tallinna lähistel, kuid büroo ise kesklinnas.
Kellele on lahendus mõeldud?
Sobib ettevõttele, kes eelistab uudset lähenemist ja kiiret ostuprotsessi, kuid laia kindlustuskaitset. Kindlustuslahendus on suunatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele, kelle bilansimaht ei ületa 2 500 000 € ning majandusaasta käive on alla 1 000 000 €.
Miks vastutuskindlustus?
Olenemata tegevusalast, kaasnevad iga ettevõtte tegevusega teatud ohud. Kui varakindlustusest on abi ettevõtte enda varaga toimunud kahjude korral, siis vastutuskindlustusest on abi kui ettevõtte tekitab oma tegevusega kahju teistele isikutele ja nende varadele ning ettevõttel tekib selle kahju hüvitamise kohustus. Seega on vastutuskindlustus oluline igale riskiteadlikule ettevõtjale.
Kuidas toimub kahju hüvitamine?
Hüvitamise viisiks on rahaline hüvitis. Kindlustushüvitis makstakse juhtumi järgselt välja lepingusse valitud kahjustada saanud varagruppide osas, kindlustuslimiidi ning valitud lisakaitsete puhul nende hüvitispiiri ulatuses.