Patsiendikindlustuse edasilükkamise pall on riigikogu käes

15. aprill 20242 minut(it) lugemist

Patsiendikindlustuse seaduse jõustumise võimalik pikendamine leiab lahenduse riigikogus tervishoiuteenuste muutmise seaduse menetluse käigus.

Sotsiaalministeeriumi esindaja rääkis, et ametnikud kohtusid eelmisel neljapäeval sel teemal Eesti Kindlustusseltside Liidu esindajatega ja riigikogu liikmetega ja arutasid üleminekuaja pikendamist. “Täpsemalt selgub üleminekuaja võimalik pikendamine juba riigikogu menetluse käigus, kindlasti mitte koosoleku otsusega,” lisas ministeeriumi esindaja. “Enne reaalse menetluse lõppu riigikogus ei ole ilmselt võimalik ennustada selle pikkust ega ka tulemust,” lisas ta.

Üleminekuaja pikendamist on võimalik reaalselt kaaluda tervishoiuteenuste korralduse seaduse (TTKS) jt seaduste muutmise eelnõu riigikogu menetluse käigus, milles puudutavad mõned sätted ka tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse (TOKVS) tehnilisi muudatusi. “Kõnealune tervishoiuteenuste korralduse seaduse eelnõu on kavas esitada valitsuse istungile märtsi lõpus ning üle anda riigikogule aprilli alguses,” jätkas ministeeriumi esindaja. Eesti Kindlustusseltside Liit plaanib tema teada hetkel peale selle I lugemist esitada ettepaneku jõustumise tähtaja edasilükkamiseks: siis ei pikene ebaselge üleminekuperiood, mil osadel tervishoiuasutustel on vastutuskindlustuse lepingud ja osadel veel mitte.

“Kuni TOKVSi jõustumise või üleminekuaega pole muudetud, on kehtivaks tähtajaks juba vastuvõetud seaduses olev tähtaeg, mille kohaselt kõik tegevusloaga raviasutused peavad sõlmima vastutuskindlustuslepingu kindlustusandjaga, kellel on õigus kindlustada Eestis asuvat kindlustusriski hiljemalt 30 päeva jooksul alates seaduse jõustumisest 01.07.2024 ehk 30. augustiks 2024,” kinnitas sotsiaalministeeriumi esindaja.

Teadaolevalt on selle teenuse pakkumist reaalselt kaalumas vaid 3 seltsi. Seltse kokku on Eestis 10.

Allikas: Meditsiiniuudised