Ärikelmuste kindlustus

Ärikelmuste kindlustus

Ärikelmuste kindlustamise eesmärk on hüvitada ettevõttele kuriteo tõttu tekkinud rahaline kahju.

Vara on risk

Ärikelmuste kindlustamise eesmärk on hüvitada ettevõttele kuriteo (vargus, sissemurdmine, röövimine, võltsimine, pettus) tõttu tekkinud rahaline kahju. Tavapärastest varakindlustuslepingutest sellises olukorras sageli kasu ei ole, sest need välistavad ettevõttele töötaja poolt või tema osalusel tekitatud kahjud.

Kindlustada saab:

  • Töötaja või tema osalusel toimunud kuriteo tõttu tekkinud rahaline kahju (ettevõtte või kliendi vara)
  • Kolmanda osapoole kuritegeliku tegevusega tekitatud rahaline kahju
  • Arvutikuritegudega tekkinud otsene kahju (sotsiaalne sahkerdamine, ärikirjapettused, tegevjuhi või raamatupidaja petuskeemid)
  • Õigusabikulud kuriteo tõendamiseks

Ärikelmuste kindlustus on ettevõttele vajalik, kui:

  • töötajatel on ligipääs väärtuslikele seadmetele, kaupadele või sularahale
  • ettevõttel on vara, mida saab varastada
  • ettevõte teeb elektroonilisi tehinguid ja ülekandeid
  • hoitakse või veetakse väärtuslikke esemeid

Kindlustamisel vaata hinnast kaugemale! Küsi pakkumist info@iizi.ee või 666 0300!