Ehituskindlustus

Ehituskindlustus

Ehituskindlustus (CAR) maandab ehitustegevusega kaasnevaid riske tellija, ehitaja ja/või kolmanda osapoole jaoks.

Ehitamine on risk

Ehituskindlustus (CAR) maandab ehitustegevusega kaasnevaid riske tellija, ehitaja ja/või kolmanda osapoole jaoks. Kindlustada saab:

  • varaga seotud juhtumeid (nt ehitustegevusega seotud materjalid ja valmiv ehitis, masinad ja seadmed)
  • vastutusega seotud juhtumeid (nt kahju tellijale või kolmandale osapoolele)

Lisaks aitame klientidel osta kindlustusseltsi garantiisid (pakkumise, tööde teostamise, garantiiperioodi garantii).

Ehitussektori ootused kindlustuskaitsele on oluliselt muutunud. Kindlustusvajadust dikteerib õigusruum, nõuded ehitistele ja projekteerimisele ning suur konkurents ehitusvaldkonnas. Läheneme ehitusprojektide kindlustamisele ehitusettevõtja ja tellija parimat huvi silmas pidades.

  • Meie lahendused arvestavad ehitusobjekti eripäradega – kontorihoone, tootmiskompleks, tee-ehitus, vesiehitus jne vajavad erinevat lähenemist
  • Laiendame kindlustusseltsi tavalahenduste tingimusi, et need vastaks klientide kindlustushuvile
  • Otsime uusi lahendusi, et kindlustuslepingud oleks kooskõlas kaasaegse ehitustehnoloogia ja nõudmistega
  • Nõustame ehitusettevõtjaid ja tellijaid ehituskindlustusi puudutavate lepingutingimuste koostamisel

Kindlustamisel vaata hinnast kaugemale, küsi pakkumist info@iizi.ee või 666 0300!