Varakindlustus

Varakindlustus

Varakindlustus maandab ettevõtte materiaalse varaga seotud riske.

Vara on risk

Varakindlustus maandab ettevõtte materiaalse varaga seotud riske.

Kindlustada saab:

  • kinnisvara (hooned, rajatised) ja vallasvara (inventar, tootmisseadmed, kaup, materjalid)
  • varakindlustuse kahju tõttu tekkinud äritegevuse katkemise kulu või saamata jäänud renditulu
  • kinnisvara valdamisega seotud vastutust

Hea varakindlustusleping on oluline osa ettevõtte jätkusuutlikkuse plaanist. Kindlustusprogrammi koostamisel arvestame nii kindlustusobjektide kui ka kindlustataval kinnisvaral toimuva majandustegevuse eripäraga.

Aitame ettevõtjatel hinnata nende tegevusega seotud riskide realiseerumise tõenäosust ning võimalikku mõju nende ärile. Lisaks aitame hinnata, millised riskid on kindlustatavad ning kuidas seda kõige otstarbekamalt teha.

  • Laiendame kindlustusseltsi tavalahenduste tingimusi, et need vastaks klientide kindlustushuvile
  • Viime läbi kindlustuseelset kindlustusobjektide ülevaatust, et ettevõtte vara ohustavaid riske paremini hinnata

Kindlustamisel vaata hinnast kaugemale, küsi pakkumist info@iizi.ee või 666 0300!