Korteriühistu kindlustus

Korteriühistu kindlustus

Korteriühistu kindlustuslahendus pakub vara- ja vastutuskindlustuse kaitset korteriomanikele, kaasomandis olevate hoone osade suhtes.

Saada päring

Ühistu on risk

IIZI korteriühistu kindlustuslahendus pakub vara- ja vastutuskindlustuse kaitset korteriomanikele, kaasomandis olevate hoone osade suhtes. Uus lahendus tugineb enam levinud kahjujuhtumitel, pakkudes vajalikku kaitset mõistliku hinnaga ning võttes arvesse tegelikke igapäevaseid vajadusi. IIZI korteriühistu kindlustuslahendus ei ole pakutavate lahenduste seast kõige laiema kaitsega, kuid on parima kindlustuskaitse-kindlustusmakse suhtega. Lahendus sobib kuni neljakümne aasta vanustele või vanematele, kuid renoveeritud hoonetele.

Sa saad valida kahe paketi vahel. Jälgi kindlasti ka kindlustustingimustes esitatud hüvitispiire:

Kaetud kindlustusjuhtumid Standardkate Laiendatud kate
Tulekahju Jah Jah
Torustiku leke Jah Jah
Murdvargus Jah Jah
Vandalism Jah Jah
Torm Jah Jah
Üleujutus Jah Jah
Elektrihäire Vaid pikselöögist tekkinud kahju Jah
Ehitusviga Ei Jah
Jää ja lume raskus Ei Jah
Kulutused majandustegevuse jätkamiseks Ei Jah

Standardkatte puhul hüvitatakse lisaks ka:

 • torustiku lekke põhjustanud ehitise tehnosüsteemi ja torustiku remondikulud kuni 1000 € väärtuses. Samuti kulud, mis on seotud külmakahjustuse kõrvaldamisega
 • sissemurdmise või röövimise käigus lõhutud või rikutud hoone piirdekonstruktsioonide taastamiseks vajalikud kulud ning lukuvahetuse ja uute lukkude soetamise põhjendatud kulud hüvitispiiriga 3000 €;
 • purunenud klaaspinnal olnud reklaamkirja, kaunistuse, maalingu jms taastamiskulud hüvitispiiriga 1 000 €;
 • kahju ärahoidmise või vähendamise mõistlikud kulud, isegi kui need ei andnud soovitud tulemust;
 • lammutus- ja koristustööde ning prahi äraveo kulud hüvitispiiriga 10% kindlustussummast, maksimaalselt 100 000 € juhtumi kohta;
 • kindlustatud eseme taastamisel õigusaktidega kehtestatud nõuetest ja/või pädevate ettekirjutustest tulenevad lisakulud hüvitispiiriga 10 000 €;
 • ehitise taastamisel vajalikud kulud ehitus- või kasutusloa väljastamiseks hüvitispiiriga 10 000 €;
 • kindlustatud eseme või selle osa algselt eksisteerinud defekti, varjatud puuduse, kulumise, materjali väsimise tagajärjel teisele korras olevale kindlustatud esemele või selle osale tekkinud kahju.

Laiendatud katte puhul hüvitatakse lisaks ka:

 • kahju, mille põhjus on ootamatust ja ettenägematust välisest sündmusest tingitud lühis, üle- või alapinge, pikselöök või maandusviga;
 • kahju, mille põhjustas jää liikumine, jää või lume raskus;
 • kahjud, mis on tingitud sademete või jää/lume sulamisvee sisse tungimisest läbi katuse, suletud akende või uste, vundamendi või muude konstruktsioonide. Kindlustus kehtib esimese sellelaadse juhtumi korral kindlustuskohas ning hüvitispiiriga 5000 €;
 • 10 000 € ulatuses kindlustusjuhtumi vahetul tagajärjel majandustegevuse jätkamiseks kindlustusvõtjale tekkinud põhjendatud ja mõistlikud kulutused ajutiste ruumide või seadmete rendiks, kolimiseks ning klientide uuest asukohast teavitamiseks.

Lisaks on võimalik juurde valida ka IIZI kinnisvara vastutuskindlustuse lisakaitse. Kinnisvara vastutuskindlustus kaitseb korteriühistut kolmandate isikute nõuete korral. Kindlustusjuhtumiks võib olla näiteks katuselt kukkuv jääpurikas, mis vigastab mööduvat jalakäijat või parkinud sõidukit. Purunenud torustik, mille korrashoiu eest vastutab ühistu ning mis tekitab kahju mõnele hoones asuvale korterile jms. Kahjujuhtumi korral võib kannatanu nõuda, et ühistu kahju kinni maksaks. Hüvitamisele kuuluvad nii asja- kui isikukahjud.

Kui kindlustuslahendus vastab Sinu korteriühistu huvidele ja vajadustele, siis palun pane meile teele päring andes lisainfot siin ja saame Sulle koostada kindlustuspakkumise.

Eelpool kirjeldatud kindlustuslahendus on kõiki kindlustuskaitseid arvesse võttes unikaalne, millest tulenevalt saab IIZI Sulle teha ühe kindlustusandja kindlustuspakkumuse.

Kui eelkirjeldatud kindlustuslahendus ei ole kooskõlas Sinu nõudmistega kindlustuslepingule ja Sinu sooviks on kasutada IIZI maaklerteenust teistel alustel, siis palun saatke oma soov aadressile info@iizi.ee. Sinuga võetakse ühendust, et täpsemalt kokku leppida IIZI poolt Sulle osutatava maaklerteenuse ulatus ja maksumus.