Küberkindlustus

Kaitseb ettevõtte IT-süsteeme ja andmeid.

Küsi pakkumist

Küberriskid on igal ettevõttel, mille tegevus sõltub andmetest ja infosüsteemidest.

Küberrünne

Küberrünne

Pahatahtlik tegevus arvutisüsteemide või selles olevate andmete vastu.

Andmeleke

Andmeleke

Oluliste andmete leke avalikku kasutusse, vale isiku või kurjategija kätte.

Inimlik viga

Inimlik viga

Töötaja klikib peidetud pahavaral, lekitab andmeid või teeb kontrollimata tehingu.

Lunavararünne

Pahavara krüptib andmed ja süsteemid ning nõuab nende tagastamise eest raha.

Arvepettused

Võltsitud arve või muudetud kontonumbri tõttu kantakse raha kurjategija kontole.

95% küberrünnetest saab alguse inimlikust veast

Häkkerid ründavad iga 39 sekundi järel

Andmelekke avastamiseks kulub pea 6 kuud

Küberrünnaku puhul pole küsimus kas, vaid millal ja mis ulatuses intsident aset leiab.

Juhi küberriske

Juhi küberriske

Tuvasta ohuallikad, turvanõrkused, juhtumi tõenäosus ja mõju.

Otsuste vaidlustamine

Panusta turvameetmetesse

Koolita töötajaid ja investeeri turvatehnoloogiasse.

Kindlustus

Sõlmi kindlustus

Kindlustuse valikul lähtu äri küberriskidest.

Jälgi olukorda

Jälgi olukorda

Ole tegevustega kursis ja avasta anomaaliaid enne kui hilja.

750 000 € eest kahjunõudeid ja õiguskulusid

750 000 € eest kahjunõudeid ja õiguskulusid

Advokaadibüroo töötaja laadis arvutisse viiruse, mis levis ettevõtte arvutivõrku ja hävitas andmed ning kandus edasi klientide arvutivõrkudesse. Klient kaebas advokaadibüroo kohtusse, sest viimane oleks pidanud suutma viiruse levikut vältida.

Ligi 1 mln € väärtuses süsteemide asendamine ja äritegevuse seiskumine

Ligi 1 mln € väärtuses süsteemide asendamine ja äritegevuse seiskumine

Ehitusettevõtte arvutitesse ja serveritesse levis viirus. Ettevõtte töö seiskus nädalateks. Asendati arvutid ja serverid, sest see oli odavam, kui vanade süsteemide kustutamine, vormindamine ja taastamine.

Pea 900 000 € maksma läinud õiguskulud, GDPR trahv ja kahjuhüvitis

Pea 900 000 € maksma läinud õiguskulud, GDPR trahv ja kahjuhüvitis

Hotelli infosüsteemidesse häkiti ja varastati töötajate ning külastajate isiku- ja pangaarvetega seotud info. Info müüdi veebilehele, mis kasutas andmeid valeidentiteetide loomiseks.

Hüvitame küberintsidendiga kaasnevate teenuste kulud, ettevõttele endale tekkinud kahju ja nõuded kolmandatelt osapooltelt.
 • Kriisijuhtimine

  Kaetud omavastutuseta kriisijuhtimise ja andmelekkest teavitamise kulud.

 • Andmete ja süsteemide taastamine

  Hüvitatud on ettevõttele tekkinud kahjud.

 • Äritegevuse seiskumine

  Kaetud on küberintsidendi tagajärjel äritegevuse katkemise kahju.

 • Küberväljapressimine ja -kelmus

  Hüvitatud on lunavararünnete ja finantspettusega seotud kulud.

 • Tehniline rike ja kasutaja viga

  Kaetud on arvutisüsteemi rikke või kasutajapoolse vea tõttu tekkinud andmete või nende hävimise kahju.

 • Nõuded ettevõtjale

  Tagatud on vahendid vastutuskindlustuse nõuete hüvitamiseks.

Küberriskide hindamise aruanne

Küberriskide hindamise aruanne

Cysmo® kogub ja hindab ettevõtte nähtava IT-taristu küberturvalisust. See võimaldab hallata nii ettevõtte enda kui ka väliste teenusepakkujate küberturvalisust.

Vaata lähemalt
Helen Evert
‘’Küberrisk on täna ettevõtete hinnangul TOP 3 risk.’’
Helen Evert

Kindlustusmaakler

Küsi pakkumist