Transport ja logistika

CMR vastutuskindlustus

Rahvusvahelistele standarditele vastav transpordi- ja logistikasektori kindlustuslahendus.

Küsi pakkumist

Pakume autovedajatele kindlust

Möödunud aastal oli TAPA (Transported Asset Protection Associtation) andmetel Euroopas ca 10 000 veose vargust ning kogukahju ulatus ca 300 mln euroni. See tähendab, et keskmiselt 27 veost päevas langes ühel- või teisel viisil varguse ohvriks. Vedajate jaoks on oluline oma riske õigesti hinnata ja juhtida, sealhulgas investeerides piisavasse kindlustuskaitsesse.

IIZI pakub vaid transpordisektori riskidele keskendunud ja väljatöötatud lahendust oluliselt suuremate hüvitislimiitide ja võimalustega võrreldes teiste kodumaiste lahendustega.

Pakume transpordi- ja logistika ärivaldkonnale välja töötatud ulatusliku kindlustuskaitsega lahendust.
 • Alltöövõtjate vastutus

  Alltöövõtjate kasutamise korral laieneb kindlustuskaitse ka kindlustatud isiku vastutusele tingimusel, et isik vastutab alltöövõtjate eest.

 • Garanteeritud õigusabi

  Kindlustusandja poolt on kaetud juristi ja kohtuasjade kulud.

 • Kaetud erinevad kulud

  Nõude ennetamine, vähendamine ja kindlaksmääramine ning lasti päästmise, ümberlaadimise, ajutise ladustamise ja edasiveo kulud.

 • Kolmandate osapoolte vara

  Kolmandatele isikutele kuuluvate haagiste, vahetushaagiste, konteinerite jms kadumine ja kahjustused on kindlustatud juhul, kui need sisalduvad veotellimuses.

 • Kõrgemad kindlustussummad

  Maksimaalselt 5 mln eurot nõude kohta. Kehtivad erinevad alamlimiidid vastavalt poliisitingimustele, kuid võimalik on kokku leppida ka suuremates summades.

 • Kindlustusspetsialistide igakülgne abi

  IIZI spetsialistid on alati olemas. Esindame ja toetame klienti mistahes olukorras.

Raido Türner
"Tugev meeskond ja rahvusvaheline kogemustepagas aitab teie ettevõtte riske transpordi tarneahelas hallata."
Raido Türner

Kindlustusmaakler

Küsi pakkumist