Transport ja logistika

Transport ja logistika

Pakume autovedaja vastutuskindlustust (CMR) ja ekspedeerija vastutuskindlustust.

Küsi pakkumist

Kindlustusleping võimaldab katta transporditava või hoiustatava kauba hävinemisega seotud vastutusest tekkivat varalist või finantskahju.

Kõrged riskid ja kulud

Kaubaga seotud kulud võivad kaasa tuua tõsiseid finantsriske nagu kauba kahjustumine, logistikavead või vargus.

IIZI Kahjuabi

Ranged regulatsioonid

Veondust reguleerivad rahvusvahelised lepingud, konventsioonid või asukohamaade õigusaktid.

Keeruline protsessiahel

Ootamatused veoprotsessis muudavad kliendid rahulolematuks ning võivad peatada äritegevuse.

Aastal 2022 oli Euroopas ca 10 000 veose vargust

28% Eesti kõigist vedudest läheb Soome

Eestis on ca 3000 vedajat

Kindlustuslepingu sõlmimisel loome ühtse terviku kliendi soovitu ja kindlustusseltsi pakutava vahel.
 • Ulatuslik kaitse

  Leiame lahendusi, et vähendada riske juhtumite puhul, mida tavatingimustel ei kindlustata.

 • Tugi kahjude korral

  Igakülgne toetus kahjude käsitlemisel.

 • Rahvusvaheline kogemustepagas

  Tugev meeskond ja teadmised transpordiriskide maandamiseks.

 • Toetame Sinu ettevõtte kasvu

  Vähendame tegevuskulusid läbi optimaalse kindlustusprogrammi.

Relvastatud röövi käigus võeti veok koos kaubaga

Juht parkis veoki Hollandis, tankla vahetus läheduses tee äärde, sest rehvi purunemise tõttu ei õnnestunud tal jõuda planeeritud ööbimiskohta. Juht võttis kasutusele kõik abinõud, et ennetada vargust, kuid öösel leidis aset relvastatud rööv ning veok koos kaubaga kadus jäädavalt. Kauba omanik esitas vedaja vastu kogu kauba väärtuse osas hagi. 

Riknenud saadetis tõi kaasa hagi

Vedaja teostab külmutatud toodete vedu Skandinaavias ja haagise külmseade läheb keset vedu rikki. Kohale jõudes on külmutatud kaupade temperatuur liiga kõrge ning riknemise protsess on alanud. Kaupade saatja esitab vedaja vastu hagi, kuna kogu saadetis on riknenud.

Fantoomvedaja võttis saatjalt kauba üle ja kadus igaveseks

Fantoomvedaja võttis saatjalt kauba üle ja kadus igaveseks

Ekspediitor võttis vastu veotellimuse veoauto täiskoorma elektroonikavaruosade (väärtus ca 900 000 €) veoks. Ekspedeerija juhendas vedajat ja vedaja juhendas allvedajat (kelle ta leidis kaubabörsi platvormilt). Väga osavalt võltsitud dokumentide ja varastatud veoauto numbrimärgiga kuritegelik allvedaja võttis saatjalt kauba üle ja kadus igaveseks. Tegemist oli allvedaja petturliku käitumisega, pidi ekspediitor – kes vastutab allvedaja eest vastavalt CMR artiklile 3 – hüvitama nõude kogu ulatuses ca 900 000 €

IIZI rahvusvaheline kindlustuslahendus

IIZI rahvusvaheline kindlustuslahendus

Rahvusvahelistele standarditele vastav lahendus on eestikeelsete tingimustega pakkudes ulatuslikku kindlustuskaitset (kuni 5 mln). Lahenduses on ka limiteerimata raske hooletus ja kaetud õigusabi.

 

Vaata lähemalt
Raido Türner
Tugev meeskond ja rahvusvaheline kogemustepagas aitab teie ettevõtte riske transpordi tarneahelas hallata.
Raido Türner

Kindlustusmaakler

Küsi pakkumist