Transpordikindlustus

Transpordikindlustus

Transpordikindlustuse lahendustena pakume autovedaja vastutuskindlustust (CMR), ekspedeerija vastutuskindlustust ja veosekindlustust.

Kauba vedamine on risk

Transpordikindlustuse lahendustena pakume ettevõtetele erinevaid võimalusi: autovedaja vastutuskindlustust (CMR), ekspedeerija vastutuskindlustust  ja veosekindlustust.

Kindlustusteenuse pakkumisel arvestame, et transporditava või hoiustatava kaubaga seonduvad riskid on kõrged, regulatsioon range ja protsessiahel pikk. Meie logistikasektori kliendid hindavad, et mõistame nende äriprotsesse ning suudame kindlustuslepingu sõlmimisel luua ühtse terviku kliendi soovitu ning kindlustusseltsi pakutava vahel.

Kindlustusleping võimaldab katta transporditava või hoiustatava kauba hävinemisega seotud varalist või finantskahju. Kõige sagedasemad kauba kahjustumise põhjused on liiklusõnnetused, kukkumine ja purunemine transportimisel, aga ka kauba vargused või kadumine. Õige kindlustusteenuse valik oleneb kauba iseloomust ja väärtusest, vedamise viisist, kauba liikumise piirkonnast, veolepingust jne.

  • Leiame sobiva kindlustuslahenduse kauba ja selle transportimisega seotud vastutuse kindlustamiseks
  • Soovitame lisakaitseid, et vähendada riske juhtumite puhul, mida tavatingimustel ei kindlustata
  • Vähendame tegevuskulusid läbi optimaalse kindlustusprogrammi ja toetame sellega ettevõtte kasvu

Kindlustamisel vaata hinnast kaugemale, küsi pakkumist info@iizi.ee või 666 0300!