Juhtub ka
parimatel.
VÕTA IIZILT!

IT-ettevõtte kindlustus

IT-ettevõtte kindlustus
Infotehnoloogia on risk
MEIL ON LAHENDUS
Küsi pakkumist!
666 0300 | info@iizi.ee

IT-ettevõtte kindlustus on erialane kindlustus, mis katab infotehnoloogia valdkonna tegevusega seotud riske. Kaasnevast vastutusest tulenevaid nõudeid ning lisaks kulusid ja kahju kindlustusvõtjale endale.

Kindlustuslepingu eesmärk on hüvitada kulud, mis tulenevad kindlustatud tehnoloogia mittenõuetekohasest töötamisest või osutatud teenuse käigus tekkinud vigadest. Hüvitatakse lepingupartnerile tekkinud kahju, näiteks kui süsteem ei toimi eesmärgipäraselt, ei vasta kvaliteedi-, standardi- või ohutusnõuetele, rikub intellektuaalse omandi õigusi või informatsiooni salajasuse nõudeid.

IT-ettevõtte kindlustus on oluline, sest:

  • katab lepingulise vastutusega seotud nõudeid
  • aitab IT-ettevõttel tagada riigihanke või lepinguga seotud nõudmisi
  • tagab rahalised vahendid nõuete rahuldamiseks ja õigusabikulude katmiseks
  • annab kindluse IT-ettevõtte kliendile ning hea argumendi uute klientide võitmiseks

IT-ettevõtte kindlustuslahendus võtab arvesse kiirelt muutuva sektori eripärasid ja arengut.

  • Kohaliku kindlustuspakkuja puudumise tõttu ostame lahendust välispartneritelt
  • Mõistame erinevate infotehnoloogiliste lahenduste toimimispõhimõtteid
  • Arvestame sektori kiire arengu ja tehnoloogiliste toodete eripäraga
  • Teeme koostööd mitmete õigusteenuse pakkujate ja IT-juhtimise ettevõtetega

Uuri lisaks:

 

Kindlustamisel vaata hinnast kaugemale, küsi pakkumist info@iizi.ee või 666 0300!