IT-ettevõtte kindlustus

IT-ettevõtte kindlustus

Katab infotehnoloogia valdkonnaga seotud riskid.

Küsi pakkumist
 • Tehnoloogilise tegevuse erialane vastutus

  Vastutus, millega seotud vead või puudused toovad kaasa finantskahju.

 • Võrgu ja privaatsuse vastutus

  Vastutus, mis tekib võrgule ja andmetele ligipääsu võimaldamisest.

 • Tagajärjeline isiku- ja asjakahju

  Vigase või puuduliku IT-lahenduse tõttu tekkinud kahju varale või inimesele.

 • Intellektuaalomand

  Litsentside ja intellektuaalomandi rikkumise või sobimatu sisuga seotud vastutus.

 • Kinnipeetud tasud

  Väidetava vea või puudusega seotud ja selle tõttu tasumata osa lepinguga kokkulepitud tasust.

 • Alltöövõtja solidaarvastutus

  Alltöövõtjate eksimustega seotud vastutus.

Kanname hoolt igas suuruses IT-ettevõtete eest

IT-ettevõtte kindlustuslahendus on mõeldud kõikidele IT-valdkonnas tegutsevatele ettevõtetele, sõltumata nende suurusest või valdkonnast.

Kindlustus annab julguse uutele turgudele sisenemiseks ja investorite kaasamiseks.

Katab lepingust tuleneva vastutuse

Kindlustustatud on erialasest tegevusest tulenev vastutus.

Aitab IT-ettevõttel nõudeid täita

Sageli on kindlustus lepingute sõlmimise või riigihankes osalemise eelduseks.

Leevendab investorite riske

Kindlustus võib anda võimaluse uutele turgudele sisenemiseks ja investorite kaasamiseks.

Tagab vahendid kahju korral

Kindlustus katab tehtud kulud nõuete rahuldamiseks ja õigusabikulude katmiseks.

Annab kindluse uute klientide leidmisel

IT- ettevõtte kliendile on kindlustus väärt argument uute klientide võitmiseks.

Eestis on 9000+ tehnoloogia ettevõtet

Eesti tehnoloogiasektor kasvab aastas keskmiselt 25%

8% SKP-st moodustab IT-sektor

Rahvusvahelisele turule müüdud IT-seadmed olid disainiveaga

Rahvusvaheline IT-ettevõte müüs tooteid ja nendega seotud teenuseid. Ligikaudu 500 000 tootel avastati disainiviga, mis põhjustas häireid teise ettevõtte seadmetes. Ametiasutused algatasid uurimistegevuse ning seadmeid soetanud kliendid esitasid kahjunõude.

AI abil inimeste pilte kogunud ettevõte kaevati kohtusse

Näotuvastusettevõte kaevati kohtusse 3 miljardi näopildi kogumise eest. Pilte koguti AI abil erinevatelt sotsiaalmeedia platvormidelt ja väidetavalt eesmärgiga neid võimuorganitele müüa.

Tarkvara litsentsilepingu rikkumine tõi kaasa nõuded

Tarkvaraettevõte ostis tarkvaralitsentsi ning kasutas koodi ühes oma tootes. Töötaja arvas ekslikult, et ettevõte ei kasuta enam seda tarkvara ja lõpetas litsentsi. Seejärel anti ettevõte litsentsi õiguste rikkumise eest kohtusse.

Helen Evert
Edukas IT-ettevõte vajab lisaks innovatsioonile ja tehnoloogiale ka tõhusat riskijuhtimist ja usaldusväärset kindlustuslepingut.
Helen Evert

Kindlustusmaakler

Küsi pakkumist