Juhtub ka
parimatel.
VÕTA IIZILT!

Juhatuse liikme vastutuskindlustus

Juhatuse liikme vastutuskindlustus
Juhtimine on risk
MEIL ON LAHENDUS
Küsi pakkumist!
666 0300 | info@iizi.ee

Juhatuse liikme vastutuskindlustuse eesmärgiks on pakkuda ettevõtte juhtkonnale kaitset nõuete suhtes, mis tulenevad juhtimisotsustest. Kindlustatud on füüsilised isikud, kelleks on ettevõtte juhatuse liikmed, juhtivtöötajad, järelevalvet teostavad isikud (nõukogu) ja muud juhtimisotsustega seotud isikud. Samuti on kindlustatud ettevõte, mille vastu seoses juhatuse liikme tegevusega nõue esitatakse. Hüvitatakse tõendatud kahju ja õigusabikulud.

Juhatuse liikme vastutuskindlustus on oluline, sest:

  • katab juhatuse liikme isiklikku finantsriski olukorras, kus juhatuse liige vastutab oma tegevuse eest isikliku varaga
  • aitab ettevõttel juhtimisvigadest tekkinud kahjude jaoks vahendeid leida (juhatuse liikme vastu esitatav nõue võib oluliselt ületada juhatuse liikme isiklikke varasid)
  • annab võimaluse tõsta juhatuse liikme motivatsioonipaketi väärtust
  • lisab juhatuse liikmele kindlustunnet otsuste tegemisel ja julgust riskide võtmisel
  • võimaldab katta õigusabikulusid

IIZI jaoks on oluline, et ettevõtjad mõistaksid juhtimisega seotud riske. Eesti ettevõtjate jaoks on juhatuse liikme vastutuse kindlustamine uus risk, millega suurem osa ettevõtjaid ei ole varem kokku puutunud.

  • Ostame kindlustuslahendust oma välispartneritelt, sest kohalikud pakkujad praktiliselt puuduvad.
  • Vahendame Eestile kohandatud ja meie õigusruumi sobivaid kindlustustingimusi.
  • Omame põhjalikku arusaama kindlustusteenusest ja selle toimimispõhimõtetest.
  • Kahjude käsitlemise võimalus eesti keeles ja kohalike partneritega.

Kindlustamisel vaata hinnast kaugemale, küsi pakkumist info@iizi.ee või 666 0300!