Patsiendikindlustus aitab muuta tervishoidu patsientide jaoks turvalisemaks ning lihtsustab võimaliku kahju korral hüvitiste saamist.

Patsiendiohutuse tagamine

Patsiendikindlustuse loomise kõige olulisem eesmärk on tagada tervishoiuteenuste kõrge kvaliteet ja patsiendiohutus.

Kahju korral õiglane hüvitis

Eestis on hetkel umbes 200 ravivigade juhtumit aastas. Seaduste muudatused võimaldavad kohtu asemel hüvitist küsida läbi kindlustuse.

Pareneb tervishoiuteenuste kvaliteet

Loodav süsteem motiveerib raviasutusi välditavate ravivigadega tegelema, neid analüüsima ja neist õppima.

Küsi nõu!

Kui sul on patsiendikindlustuse kohta küsimusi, siis kirjuta julgesti!

Saada päring