Juhtub ka
parimatel.
VÕTA IIZILT!

IIZI Kahjuabi paketid

Kahjuabi pakett – 150 €

Koosneb järgmistest eraldisesivatest teenustest:

 • Kahjuabi valmidus kindlustusperioodi jooksul
 • Kahjuotsuse analüüsi, vaide koostamist ja edastamist kindlustusfirmasse
 • Kahjualane konsultatsioon – 3 tundi
 • Kahjuabi eraldiseisvad teenused

Eraldiseisvad kahjuabi teenused

1. Kahjuotsuse analüüs, vaide koostamine ja edastamine kindlustusfirmasse – 65 € vaidlustuse kohta.

Sisaldab:

 • Kindlustushüvitise vähendamise või väljamaksmisest keeldumise otsuste kirjalik analüüs ning juhtumi menetlusse võtmise mõistlikkuse hindamine
 • Kindlustushüvitise vähendamise või väljamaksmisest keeldumise kirjalike vaiete koostamist ning kindlustusandjale esitamist.

2. Kahjualane konsultatsioon (tunnitasu) – 40 €.

Sisaldab:

 • Nõustamine kahjujuhtumi ärahoidmiseks vajalike meetmete rakendamisel (kahjuennetus).
 • Nõustamine vahetult pärast kahjujuhtumit, sh kahju suurenemise ärahoidmiseks ja kahjujuhtumi nõuetekohaseks fikseerimiseks.

Teenus sisaldab muuhulgas:

 • abistamist kahjujuhtumi dokumentatsiooni kogumisel, vormistamisel ja esitamisel;
  kliendile kindlustusseltsi kahju hüvitamise põhimõtete ja kahju hüvitamise kohta tehtud otsuse selgitamist
 • päringute koostamist seoses kahjujuhtumiga kindlustusseltsile ja kolmandatele isikutele
 • kahju suuruse analüüs ja vajadusel vaie
 • kindlustushüvitise vähendamisele või väljamaksmisest keeldumisele vaiete koostamist
 • kliendi abistamine läbirääkimiste pidamisel kindlustusseltsiga
 • kahju hüvitamise nõuete koostamine kolmandatele isikutele
 • nõustamine seoses regressinõudega ja regressinõude vastuse koostamine
 • kahjujuhtumiga seotud arvamuste ja hinnangute koostamine

3. Sõidukite remondi järelevalve teostamine ning taastatud sõiduki kvaliteedikontrolli Tallinnas ja Harjumaal.

Väljaspool Tallinna ja Harjumaad lisandub teenuse hinnale kilomeetri tasu 0.20 € alguse ning lõpuga Tallinnast (tunnitasu) – 40 €.

Täiendavad märkused:

 • Kahjuabi paketi ostmine koos kindlustuslepingu sõlmimisega – 30% toodud hinnakirjast
 • Kahjuabi teenuse või paketi olemasolul täiendavate kahjuabi teenuste ostmine (näiteks täiendavalt lisaks paketis toodule kahjuabi konsultatsiooni ostmine) – 30% toodud hinnakirjast
 • Hindadele ei lisandu käibemaksu