Juhtub ka
parimatel.
VÕTA IIZILT!

Autovedaja vastutuskindlustus (CMR)

Autovedaja vastutuskindlustus pakub võimalust kindlustada autovedaja vastutus lähtuvalt veo tellija ja autovedaja vahel sõlmitud kaubaveolepingust. Autovedaja vastutab kauba säilimise eest vedamise ajal punktist A punkti B, tehes seda ainult enda tekitatud kahju ulatuses.

Kindlustuse sõlmimisel tasub meeles pidada, et kui pole teisiti kokku lepitud, on autovedaja vastutus piiratud 8,33 SDR’iga kauba kilogrammi kohta. Sellest väärtuslikuma veose korral peaks veose omanik kaaluma täiendava veosekindlustuse sõlmimist, et tagada kauba hävinemisel kogu hüvitis kahjustatud või kadunud kauba eest.