Juhtub ka
parimatel.
VÕTA IIZILT!

Ettevõtte ravikindlustus

Ettevõtte ravikindlustus
MEIL ON LAHENDUS
Võta ühendust!
SAADA PÄRING

Tööandja ravikindlustus (tervisekindlustus) on üha kiiremini kasvav kindlustusliik Eestis. 2022. aasta esimese kvartaliga tõusis ravikindlustuse kindlustusmaksete maht võrreldes eelmise aasta sama perioodiga üle kahe korra.

2021. aasta lõpu seisuga oli kindlustatud isikuid üle 30 000.

Tööandja ravikindlustust pakuvad täna lisaks kindlustusseltsidele ka erinevad meditsiiniteenuste osutajad.

Pakutavad tingimused näivad esmapilgul väga sarnased. Samas on kindlustuslepinguid hakanud mõjutama kiirelt kasvavad hüvitiste maht ja kahjude sagedus, mistõttu korrigeerivad kindlustusseltsid sageli kindlustustingimusi ja raviteenuste limiite. Sellest tulenevalt muutub kindlustusandja valik aina keerukamaks.

Nõustame kliente nii uute kindlustuslepingute ostmisel kui kehtivate lepingute uuendamisel:

  • analüüsime ettevõtte motivatsioonipaketti tervikuna ja selgitame ettevõttega koostöös välja tema tegeliku kindlustushuvi
  • läbirääkimistes kindlustusandjatega leiame kindlustushuvile vastava lahenduse
  • analüüsime kindlustusandjate pakkumusi ja esitleme neid koos pakkujate piirangute ja välistustega
  • tagame, et sama kindlustusmakse eest saavad töötajad maksimaalse võimaliku kindlustuskaitse
  • korraldame kindlustatud töötajatele kindlustuskaitset tutvustuse ja nõustame töötajaid kindlustuslepinguga seonduvates küsimustes
  • teostame kindlustuslepingu jooksvat haldust kindlustusperioodil

IIZI Kindlustusmaakleril on arvestatav kogemus erasektori ja riigihankekohuslaste nõustamisel. Meie kaasamine hankeprotsessi tagab hanke korrektse tehnilise kirjelduse, mis omakorda suurendab huvitatud pakkujate ringi ning säästab hankijat korduvate hangete korraldamisest.

Kuni 10 töötajaga ettevõttele sobiva lahendusega saad tutvuda SIIN!

Ettevõtte ravikindlustus on oluline, sest:

  • täiendab riiklikku ravikindlustust
  • töötaja pääseb saatekirjata kiiresti arsti vastuvõtule
  • toetab töötajate töövõime säilimist ja aitab vähendada töövõimetuspäevade arvu
  • võimaldab katta tasuliste raviteenuste kulud, mida Eesti Haigekassa ei korva (nt hambaravi, taastusravi, profülaktilised uuringud)

Uuri lisaks:

Ettevõtte ravikindlustus: miks alustada motivatsioonipaketi analüüsist?

Kas tervisekindlustus tuli, et jääda?

Ettevõtte ravikindlustusest on saanud on saanud oluline motivatsioonipaketi osa

Mida ettevõtte ravikindlustuse ostmisel silmas pidada?

Kuidas täita lüngad Eesti ravikindlustuses?

Kaugmeditsiin - uus suund tervishoiuteenuste osutamisel

Nordea Eesti: miks panustada töötajate ravikindlustusse?

Covid-19 ja ettevõtte ravikindlustus

Podcast: mida ettevõtte ravikindlustus töötajale annab?

Podcast: miks on ettevõtte ravikindlustus just praegu oluline? 

Küsimuste korral võta ühendust info@iizi.ee või 666 0300.